För studenter på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin (48 hp) kurskod 2LK133

Kontakta studievägledningen för information: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se

Kursplan

Planerade rest-tillfällen 2024

Detta är sista möjligheterna att göra dessa rester då denna kurs lagts ned, se nedan.

OBS! Du anmäler dig till DX1-6 samt OSCE via Ladok!

Amäl dig så snart du vet att du vill delta på en examination
Anmälan måste ske innan sista anmälningsdatum är passerat för att få delta i examinationen.
Tänk på att om inga anmälningar finns så kan det leda till att exainationen inte ges.
 

DX1 –  rest nr 4   5 Juni 2024 kl 8.15                     Anmälan senast 3 Maj

DX2 –  rest nr 4   28 Maj 2024 kl 8.15                   Anmälan senast 3 Maj

DX3 –  rest nr 2    4 Juni 2024 kl 14.15                  Anmälan senast 20 Maj
            rest nr 3   20 Augusti 2024  kl 8.15           Anmälan senast 5 Juli    

DX4 –  rest nr 2    10 Juni 2024                             Anmälan senast 31 Maj
            rest nr 3     23 Augusti 2024                     Anmälan senast 8 Augusti 

DX5 – prel Juni 2024                                            Anmälan senast 4 Juni 
Intresserad av att skriva DX5 - Klinisk farmakologi eller Geriatrik?
Anmälan till kursadministratör nedan - finns ej inlagt i LADOK

DX6 –  rest nr 2    10 Juni 2024                             Anmälan senast 31 Maj
            rest nr 3     23 Augusti 2024                     Anmälan senast 8 Augusti 

OSCE – 27 Maj 2024   kl 16.00                             Anmälan senast 10 maj
 

Obs! Vid förhinder - viktigt att du avanmäler dig både i Ladok OCH till din kursadministratör.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. 
Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör mia.konradsdal@ki.se  

Nedläggning av den här kursen

Klinisk medicin

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning medicin, gavs för sista gången VT23 (termin 6 HT23).

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi på termin 7 VT24. Studenten måste då vara godkänd på 40 hp av 48 hp på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin, för att kunna fortsätta programmet. Kursen är också behörighetsgivande för kursen Examensarbete i medicin på termin 8, då måste kursen vara godkänd i sin helhet för att studenten ska ha möjlighet att läsa vidare HT24.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga delexaminationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen, med möjlighet till ett fjärde efter särskild behovsprövning, för delexaminationerna DX1, DX2 och DX5 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För delexaminationerna DX3, DX4 och DX6 ges ytterligare 3 examinationstillfällen utöver de ordinarie examinationerna. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT24. Praktisk examinationstillfälle (OSCE på T6), VFU och obligatorier enligt denna kursplan erbjuds sista gången under VT24.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör mia.konradsdal@ki.se  

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan 2LK133

PL
Innehållsgranskare:
Jessica Hackzell
2024-05-16