För studenter på kursen Medicinsk akupunktur (15 hp) kurskod 2QA286

Kursen i medicinsk akupunktur är en grundkurs i västerländsk medicinsk akupunktur för legitimerade vårdutövare, med inriktning mot behandling av akuta och långvariga smärttillstånd.

Kursplan

Inför kursstart

Upprop: Nästa kurstillfälle är HT24.

Kursen ges på halvfart och består totalt av 9 dagars kurs samt 3 examinationer. Till detta kommer egenstudier och inlämningsuppgifter. 

Kursdagarna börjar kl. 9.00 och slutar kl. 16.15. Förutom de schemalagda dagarna får du räkna med en hel del egna studier enskilt och i grupp. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Viktig information

Obligatorisk närvaro under seminarier, workshops och praktiska tillämpningsmoment. Obligatoriska moment finns vid varje kursdag. Av säkerhetsskäl krävs dessutom att studenten har deltagit vid de föreliggande obligatoriska delarna under kursens inledande dagar för att få fortsätta på kursen. Viss frånvaro under följande moduler kan kompenseras vid uppsamlingstillfälle. Vid alltför stor frånvaro ges underkänt på momentet. Möjlighet att komplettera obligatoriska delar kan komma att ges vid kommande kurstillfälle under förutsättning att det finns ett beslutat kurstillfälle, men kan ej garanteras.

Praktisk tillämpning (stickpraktik) sker parvis under hela kursen varför du som deltagare behöver känna dig bekväm med att själv bli stucken på samtliga punkter under kursens gång.

När du söker en plats på den fristående kursen, glöm inte att antingen ladda upp din legitimation på antagning.se eller skicka in en kopia till:

Antagningsservice
FE 201 01
839 87 Östersund

Schema

Mer detaljerat schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

  • Modul I     23/9 9.00-12.00         Digitalt i realtid
  • Modul II    3-4/10 9.00-16.15       Huddinge
  • Modul III   31/10-1/11 9.00-16.15    Huddinge    
  • Modul IV   25-26/11 9.00-16.15     Huddinge
  • Modul V    16-17/12 9.00-16.15      Huddinge

Till detta tillkommer tre tillfällen för examination.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Profile image

Cecilia Norrbrink

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CN
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-04-10