För dig som är student på Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen Viktig information gällande nedläggningen av påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen

Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa gavs för sista gången HT 2022. Omexaminationer erbjuds enligt övergångsbestämmelser i respektive kursplan. För specifika datum, kontakta studievägledare. För information om dina möjligheter att slutföra utbildningen, läs mer nedan.

Med det treåriga tandhygienistprogrammet som startade höstterminen 2019 finns det inte samma behov av att ge påbyggnadsutbildningen i oral hälsa med nuvarande upplägg. Utbildningen omfattar en avsevärd del klinisk färdighetsträning, som inte är nödvändig för att uppnå kraven för en kandidatexamen. Den har ingått för att ge studenter som avslutat det tidigare tvååriga tandhygienistprogrammet en möjlighet till ytterligare praktisk träning innan de påbörjar sitt yrke. De tandhygienister som har en tvåårig utbildning och som under några år har varit verksamma i sitt yrke har dock oftast redan motsvarande kliniska färdigheter. Samtidigt minskar studentunderlaget för påbyggnadsutbildningen, då de studenter som gått ett treårigt program är behöriga till akademiska studier på avancerad nivå.

Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa gavs därför för sista gången höstterminen 2022

Studenter som antogs på programmet med start höstterminen 2022

Omexamination: De studenter som genomgår kurserna men saknar godkänt resultat garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i respektive kursplan.

Programmets kurser och omexamination

Kurser som gavs för sista gången under höstterminen 2022

  • 1OH000, Oral hälsa - påbyggnad 1: sista tillfället för omexamination ges under höstterminen 2023   
  • 1OH001, Vetenskapsteori: sista tillfället för omexamination ges under höstterminen 2023   
  • 1OF002, Oral hälsa - påbyggnad 2: sista tillfället för omexamination ges under höstterminen 2023  

Kurser som gavs för sista gången under höstterminen 2022/vårterminen 2023

  • 1OH003, Oral hälsa - tobaksprevention och tobaksavvänjning: sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024  

Kurser som gavs för sista gången under vårterminen 2023

  • 1OH004, Oral hälsa - påbyggnad 3: sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024  
  • 1OH005, Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård: sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024  
  • 1OH006, Examensarbete i oral hälsa: sista tillfället för omexamination ges under vårterminen 2024 

Har du oavslutade studier på påbyggnadsutbildning i oral hälsa eller den nedlagda påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik?

Kontakta studievägledaren för mer information. 

Frågor

Om du har frågor om hur nedläggningen kan komma att påverka dig och dina studiealternativ är du välkommen att kontakta programmets studievägledare/programdirektor.

Kontakt

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
Profile image

Nikolaos Christidis

Lektor/Övertandläkare
PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-06-30