För studenter på kursen Tinnitus - orsaker, utredning och behandling kurskod 2QA300

Kursen ger fördjupade kunskaper inom området tinnitus. Den belyser orsaker till och utredning av tinnitus, och tar upp behandlingsformer av tinnitus med ett interprofessionellt perspektiv.

Kursplan

Kursutvärdering

Då kursen ges för första gången så finns det inga tidigare utvärderingar.

Schema

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Åsa Skjönsberg

Kursansvarig/examinator
ÅS
Innehållsgranskare:
2023-04-26