Examenshögtid för studenter i biomedicinprogrammet (grundutbildning) 31 maj 2024

Karolinska Institutet ordnar en examensceremoni för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Exteriör av byggnaden Aula Medica i Solna.
Aula Medica, Solna Foto: Erik Flyg

Examensceremoni - fredag 31 maj

Examensceremonin äger rum kl. 17.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, KI Campus Solna

Examensfest med middag - lördag 1 juni

KI och studentkårerna ordnar gemensamt en examensfest med fördrink, trerätters middag med underhållning samt efterföljande dans på Berns. Endast avgångsstudenter som köpt biljett till festen är välkomna.

Examensefterfest

Studentkårerna ordnar fest på Medicinska Föreningen i direkt anslutning till middagen. Studenterna som tar examen kommer in gratis.

Inbjudan kommer att skickas till studenterna med e-post i april.

För kontakt maila till: examensceremoni@ki.se

Maria Lancella
2024-02-01