Introduktionstillfälle för dig med funktionsvariation

Är du ny student på KI? Vill du veta mer om vilket stöd du kan få som student med funktionsvariation? Inför terminsstarten har du möjlighet att träffa och ställa frågor till oss som arbetar med att stödja KI-studenter med funktionsvariation.

Under introduktionen får du information från:

  • samordnaren för studenter med funktionsnedsättning
  • biblioteket rörande talböcker och resursrum
  • språkverkstaden som arbetar med studieteknik och akademiskt skrivande
  • studenthälsan som har kurser om att till exempel hantera stress eller att våga tala inför publik.

Vi avslutar introduktionen med att du kan få praktisk hjälp rörande tillgång till talböcker (via Legimus) och hur det funkar i resursrummen. Du har då även möjlighet att ställa frågor till KI:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Tid och plats

Tisdagen den 27 augusti kl. 10:00 – 12:00 på Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) i Solna. Adressen är Berzelius väg 7B. Vi möts vid informationsdisken inuti biblioteket (en trappa upp) och tar oss sedan till undervisningssalen Synapsen 1.

Anmälan

Anmäl dig senast torsdagen den 22 augusti genom att mejla andreas.jacobson@ki.se

Introduktionstillfällena är på svenska.

Välkommen!

VH
Innehållsgranskare:
2024-05-24