Carl Tullus minnesfond

Carl Tullus minnesfond för läkarstudenter vid Karolinska Institutet har inrättats för att hedra Carl Tullus, läkare och doktorand, som förolyckades den 28 januari 2006.

Carl Tullus var vid sin bortgång talman i Medicinska Föreningens fullmäktige. Under hela sin studietid, med början 1998, var han mycket aktiv i kåren, bland annat som medlem i MF:s styrelse, spexare, klarinettist i Blåslaget samt MF:s värd.

Carl Tullus minnesfond utdelar årligen ett stipendium till en läkarstudent vid Karolinska Institutet som satsar på forskning.

Sökande ska vara läkarstudent vid KI och medlem i Medicinska Föreningen i Stockholm. Sökande kan vara registrerad doktorand men får ännu inte ha avlagt doktorsexamen.

Mer information och ansökan

Studentkommuni…
2023-09-11