För studenter på kursen Åldrandet (3 hp) kurskod 2LK132

Här på kurswebben finner du information om momentet Åldrandet, bland annat schema samt kontaktuppgifter till kursledning. Momentet ges inom fyra kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132), Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131), Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133), samt Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134).

Kursplan

Välkommen till momentet ”Åldrandet” (Geriatrik) i kursen Klinisk medicin


Den äldre människan har ofta ett stort behov av sjukvård och därför är kunskap om åldrandet, dess påverkan på symptomatologi, förlopp och effekter av behandling mycket viktig för varje blivande läkare. Momentet ”Åldrandet” skall ge Dig kunskap om den äldre patientens sjukdomar, behandling och belysa det som särskilt skiljer många äldre patienter från yngre såsom multisjuklighet och kognitionsnedsättning.


Momentet ”Åldrandet” består av ½ dags introduktion i början av kursen, följt av en veckas klinisk undervisning på en geriatrisk klinik (VFU) och avslutas med en veckas föreläsningar och seminarier delvis integrerat med Klinisk farmakologi i slutet av kursen. Momentet avslutas med en delexamination (DX5) integrerad med klinisk farmakologi.
 
Om VFU placering för T5 och T6 studenterna: 
Studenter från KS och DS kommer att placeras på: Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken (Sabbatsbergsgeriatriken och Brommageriatriken), Jakobsbergsgeriatriken, Löwetgeriatriken och Geriatriken på Sollentuna sjukhus.


Studenter från HS och SöS kommer att placeras på: Tema Åldrande, Karolinska-Huddinge, Stockholmsgeriatriken (Sabbatsbergsgeriatriken), Södra Stockholms geriatriska klinik - Dalen, Nackageriatriken, Handengeriatriken, Vårberggeriatriken.
 

Delexamination 5

Anmälan till omexamination: maria.klein@ki.se

Schema

Schemat för teoriveckan i maj (v18-v19) kommer att publiceras senast två veckor innan kursstart.

Vesna Jelic

Kursansvarig
08-524 872 93

Maria Klein

Kursadministratör
08-585 854 65
VJ
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2022-03-28