För studenter på kursen Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv (15 hp) kurskod 2QA255

Kursen blandar distansarbete med fysiska träffar. Följande ämnen berörs: Hälsa – vad innebär hälsa på äldre dagar och hur kan vi främja ett hälsosamt åldrande? Interprofessionellt arbete – hur kan olika professioner tillsammans bidra till en bättre hälsa hos äldre personer? Multisjuklighet och komplexa hälsoproblem – hur kan vi som vårdpersonal bäst möta sammansatta hälsoproblem? Demens – hur kan vi genom bästa möjliga vård och bemötande göra skillnad för hur det är att leva med demens?

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen ges nästa gång VT23.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Schema publiceras cirka två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Welmer

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.