För dig som är student på Arbetsterapeut­programmet Valbar kurs

Under sista terminen väljer studenterna bland valbara kurser motsvarande 7,5 högskolepoäng. Valbara kurser i arbetsterapi syftar till bredare och djupare kunskaper inom ämnet. Valbara kurser i andra ämnen syftar till att komplettera den arbetsterapeutiska kompetensen och förbereda arbets­terapeuter för ökad samverkan i teamarbete.

Kursutbud valbara kurser

Du kan läsa den valbara programöverskridande kursen vid Karolinska Institutet (KI), vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands. En del av de valbara programöverskridande kurserna vid Karolinska Institutet (KI) är förlagda terminens fem sista veckor. Andra ges vid tider som kvällstid, distans, utbyte eller över två terminer. Därtill finns vissa kurser som ges dagtid under andra delar av terminen.

Det är viktigt att du tidsmässigt ser över hur du kan koordinera dina studier under sista terminen utifrån vilka valbara kurser (första och andrahandsval) som du ansöker till. Du bör i första hand överväga om du orkar läsa flera kurser parallellt men också ta med i dina övervägningar att du får bidrag och lånar från CSN på basis av kursveckor. Det innebär bl.a att du inte har rätt till studiemedel under de veckor av en termin där du inte har någon kursregistrering. Mer detaljerad information finns i länken nedan:

Information om studiemedel från CSN

Kursutbud vid KI hösten 2020

Valbar kurs inom ämnet arbetsterapi:

Utvecklingsarbete i arbetsterapi (7,5hp) (1AR023)

Programöverskridande kurser:

Global Hälsa (7,5 hp) (2XX066)

Mindfulnessbaserad stresshantering (7,5 hp) (1XX003)

Det finns möjlighet att läsa en kurs vid ett annat lärosäte i Sverige, dessa kan man sedan tillgodoräkna sig inom Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet. Exempel på en kurs som stämmer väl överens med utbildningsplanen för Arbetsterapeutprogrammet är kursen Mäns våld mot kvinnor som ges på Uppsala Universitet.

Anmälan till valbara kurser

Ansökan till den valbara programöverskridande kursen görs i termin 5. Alla ska ansöka om valbar kurs, dvs du ska ansöka även om du planerar att ansöka om tillgodoräknande av valbar kurs 7,5 hp. Har du redan fått besked om BEVILJAT tillgodoräknande behöver du inte ansöka om valbar kurs.

Anmälningsperioden är mellan den 15 maj - 1 juni. Ansökan görs via en webbenkät och länken till denna skickas ut av utbildningshandläggare för programmet till din KI-students epost den 15 maj. 

Om du inte har möjlighet att läsa valbar kurs i vår, kontakta programstudievägledare Inna Osadtjaja inna.osadtjaja@ki.se. Vid frågor kontakta arbetsterapeut@nvs.ki.se.

Förfarande vid ansökan till valbar kurs

Tänk över inom vilket område du är intresserad av att bredda eller fördjupa dina kunskaper i och ange i ansökan ditt första och andrahandsval. Observera att vi inte kan erbjuda platsgaranti på ditt förstahandsalternativ. Om det är för få sökande kan den kursgivande institutionen ställa in kursen.

Efter urval (lottning) får du ditt antagningsbesked. Det är inte tillåtet att byta kurs efter urval eftersom kursplatsen då är bokad på kursgivande institution.
 

Tillgodoräknande av valbar kurs inom programmet

Valbar kurs utanför vårt föreslagna utbud

Om du vill läsa den valbara kursen vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands behöver du ta kontakt med programdirektor Camilla Walles Malinowsky camilla.malinowsky@ki.se för ett preliminärt förhandsbesked samt godkännanadet av ditt kursval. Till ansökan för ett förhandsbesked bifogas följande:

En kursplan med kurslitteraturlistan

Motivering för hur kursen kan bidra till din professionella utveckling som arbetsterapeut och ditt framtida yrkesutövande som legitimerad arbetsterapeut (max ½ A-4 sida).

Kurser utanför det valbara utbud programmet erbjuder ansöks till på samma sätt som andra kurser på antagning.se.

Kursen behöver vara minst 7,5 hp, och kan vara såväl på  grundläggande som avancerad högskolenivå. Den kan vara förlagd närsomhelst över terminen, och även vara av distanskurskaraktär. Det är dock viktigt att påpeka att ju mer kursen avviker från perioden vi schemalagt för kursen (vilket är de 5 sista veckorna på terminen), desto mer dubbelarbete blir det för dig som student (att kombinera med andra pågående kurser).

Tänk på att det finns risk att du inte kommer in på sökt kurs vid annat lärosäte, så ansök även om kurs vid KI.

Du som beviljas att läsa en kurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands behöver efter avslutad kurs skicka in din ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs till programmets utbildningshandläggare tillsammans med kursplan inklusive kurslitteratur och ladokintyg för genomgången kurs. Det är viktigt att du bifogar ovan nämnda handlingar, inklusive originalintyg, till din ansökan om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs

Om du önskar att tillgodoräkna dig en tidigare kurs istället för att läsa en valbar kurs behöver programdirektor för arbetsterapeutprogrammet godkänna detta.  Till ansökan för valbar kurs bifogas följande:

Ansökan om tillgodoräknande (Ansökningsblankett - tillgodoräknande av kurs)

Kursplan och kurslitteraturlista

Ladokintyg för genomgången kurs (original, med underskrift från lärosätet) 

Motivering för hur kursen har bidragit till din professionella utveckling som arbetsterapeut och ditt framtida yrkesutövande som legitimerad arbetsterapeut (max ½ A-4 sida)

Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs skickas till:

Arbetsterapeutprogrammet
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Utbildningskansliet NVS
Alfred Nobels Allé 23, D2
141 52 Huddinge