För studenter på kursen Arytmier - hjärtklappning, stroke och plötslig död (7,5 hp) kurskod 2LK123

OBS! Kursen läggs ner och ges sista gången VT2023.

Ordinarie examination: Juni 2023
Omexaminationstillfälle 1: 15/8–15/9 2023
Omexaminationstillfälle 2: 15/11–15/12 2023
Omexaminationstillfälle 3: 15/4–15/5 2024

Kursplan

Välkomstinformation

Denhär kursen är till för dig som vill lära dig om orsaker till förmaksflimmer, dess cirkulatoriska konsekvenser, andra sjukdomar som ofta är associerade till och förvärras av flimmer. Du kommer att få lära dig hur man utreder och behandlar patienter med flimmer såväl i det akuta skedet som mer långsiktigt. Förmaksflimmer är den kliniskt viktigaste arytmin och du kommer säkerligen att träffa ett antal patienter med förmaksflimmer under många av kurserna på utbildningen. Förmaksflimmer är dessutom ett område där där vår kunskap snabbt ökar och tekniken för behandling snabbt förändras. Samtidigt är behandlingen ofta inte optimal eftersom det är svårt att sprida nya kunskaper tillräckligt snabbt till kollegor som inte arbetar inom området. Förmaksflimmer kan ge uttalade symtom i form av inte bara hjärtklappning utan också yrsel, andfåddhet och svimning och innebär en ökad risk för stroke och ökad dödlighet vid många andra kardiella sjukdomar. Förmaksflimmer kan behandlas såväl symtomatiskt som kurativt, men utgör ett ofta negligerat tillstånd som först under senare år börjat uppmärksammas i adekvat utsträckning.

Kursen handlar naturligtvis inte enbart om förmaksflimmer utan även andra arytmier liksom kardiologi som helhet. 

Schema

Kursanalys

Kursvärdering

Kursperiod

VT23: 230428-230602

Kontaktuppgifter

Kursansvariga

Anna Freyschuss

Adjungerad Adjunkt
852486235

Per Insulander

Göran Kennebäck

Utbildningsadministratör

Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
852483313
AF
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2024-01-31