Skip to main content

För studenter på kursen Att arbeta med beteendeförändring (7,5 hp), kurskod: 1QA126

Kursen tar upp grundläggande kunskap och tillämpningar inom ämnet psykologi som är relevanta och användbara för personer som i sina yrken på olika sätt arbetar med att hjälpa människor att genomföra någon form av beteendeförändring.

Kursplan

Information

Se schema för kursens upplägg.

Schema

Schema HT20

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Sara Widén

Kursansvarig

Camilla Norin

Kursadministratör