För studenter på kursen Barn och ungdomars hälsa och livsvillkor, 15 hp, distans kurskod 2BU010

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt ska kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att bedriva hälsoarbete inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser. Målet är även att ge fördjupad kunskap om omvårdnadens vetenskapliga grund samt aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete utifrån ett familjecentrerat perspektiv.

Kursplan

Inför kursstart

Kursen är en delkurs i Barn och ungdom, magisterprogram. Kursen pågår i 20 veckor där det första momentet är ett teoretiskt moment om 7.5 hp och det andra momentet är ett verksamhetsförlagt moment om 7.5 hp. 

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Kursanalys och kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Azar Tavallali

Kursansvarig

Annika Larsson

Studievägledare

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

AT
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2022-08-08