För studenter på kursen Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder kurskod 2QA241

Lär dig mer om orsaker, konsekvenser, prevention och behandling av obesitas hos barn och ungdomar. Utifrån vårt tvärvetenskapliga perspektiv erbjuder vi en bred utbildning av såväl teoretiska som praktiska moment.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Standardperioden för registrering för fristående kurser inför VT2023 är 3 veckor före kursstart (måndagen) t o m tisdagen veckan före kursstart.

Välkommen att lära dig mer om obesitas hos barn och ungdomar.

Vi har under mer än ett decennium undervisat i vedertagen kunskap och aktuella forskningsområden inom barnobesitas.

Under denna kurs får du lära dig om såväl orsaker och konsekvenser av obesitas till hur man kan förhindra uppkomst samt behandla obesitas. Då barnperspektivet är centralt, tar vi givetvis hänsyn till de förutsättningar och etiska utmaningar som kan uppkomma vid vård och forskning på barn.

Vår samlade erfarenhet är att kursen ger en mycket bred kunskapsgrund att stå på och många tidigare studenter har rapporterat om att de känner sig tryggare i sin yrkesutövning efter genomgången kurs. Oavsett om du jobbar med obesitas hos barn eller är intresserad generellt, så ser vi fram emot att sprida kunskap och genom detta förbättra människors hälsa.

Schema

Kursen är på avancerad nivå och kommer under våren 2023 vara delvis på distans och delvis på Karolinska Institutet campus syd (Flemingsberg). Kursen pågår under en hel termin och ges på kvartsfart. Vid tre obligatoriska tillfällen, á två dagar var, sker föreläsningar, seminarier och workshops. Kursen ges med stöd av internetplattformen Canvas och de obligatoriska tillfällena ges på campus. Det kommer kontinuerligt att vara inlämningsuppgifter, quiz, samt artiklar att läsa under kursens gång.

2-3 februari
Block I: Orsaker till obesitas och konsekvenser av obesitas hos barn.

29–30 mars
Block II: Extra utsatta grupper, prevention i teorin och praktiken, samt bemötande.

4–5 april
Block III: Behandling av barnobesitas

2 juni
Skriftlig tentamen på hemort eller på Karolinska Institutet, Huddinge.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Emilia Hagman

Kursledare

Information kan även fås från

EH
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2022-11-01