För studenter på kursen Barnfetma - orsaker, risker och åtgärder kurskod 2QA241

Lär dig mer om orsaker, konsekvenser, prevention och behandling av fetma hos barn och ungdomar. Utifrån vårt tvärvetenskapliga perspektiv erbjuder vi en bred utbildning av såväl teoretiska som praktiska moment.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Välkommen att lära dig mer om fetma hos barn och ungdomar.

Vi har under mer än ett decennium undervisat i vedertagen kunskap och aktuella forskningsområden inom barnfetma.

Under denna kurs får du lära dig om såväl orsaker och konsekvenser av fetma till hur man kan förhindra uppkomst samt behandla fetma. Då barnperspektivet är centralt, tar vi givetvis hänsyn till de förutsättningar och etiska utmaningar som kan uppkomma vid vård och forskning på barn.

Vår samlade erfarenhet är att kursen ger en mycket bred kunskapsgrund att stå på och många tidigare studenter har rapporterat om att de känner sig tryggare i sin yrkesutövning efter genomgången kurs. Oavsett om du jobbar med fetma hos barn eller är intresserad generellt, så ser vi fram emot att sprida kunskap och genom detta förbättra människors hälsa.

Schema

Kursen är på avancerad nivå och kommer under våren 2021 vara till största del på distans. Vi hoppas att det kan finnas möjlighet att vi kan ses i verkligheten mot slutet av terminen, men pga covid-19 är det inget som kommer ske med säkerhet. Kursen pågår under en hel termin och ges på kvartsfart, med mest tyngd i slutet av terminen. Vid tre obligatoriska tillfällen, á två dagar var, sker föreläsningar, seminarier och workshops. Kursen ges med stöd av internetplattformen Canvas och de digitala obligatoriska tillfällena ges över Zoom. Det kommer kontinuerligt att vara inlämningsuppgifter, quiz, samt artiklar att läsa under kursens gång.

3–4 februari
Block I: Epidemiologi, orsaker till fetma och komorbiditet hos barn.

13–14 april
Block II: Komorbiditiet forts, prevention i teorin och praktiken.

20–21 maj
Block III: Behandling. Individuell och gruppbehandling.

3 juni
Skriftlig tentamen på hemort eller på Karolinska Institutet, Huddinge ALTERNATIVT hemtenta om det krävs utifrån ett covid-19-perspektiv.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Emilia Hagman

Kursledare

Information kan även fås från