För studenter på kursen Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer i kirurgisk vård, 7,5 hp kurskod 2SP035

På kurswebben för 2SP035 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursen syftar till att du ska förvärva fördjupade kunskaper om evidensbaserad kirurgisk omvårdnad.
I kursen studeras bedömning, åtgärder och utvärdering av komplexa omvårdnadssituationer inom kirurgisk vård. Det finns möjlighet att specialisera sina studier inom en specifik kirurgisk kontext. Kursen innehåller även kirurgisk omvårdnad ur ett internationellt perspektiv.

Kursplan

Nästa kursstart

Nästa kursstart är ännu ej planerad.

Vi träffas första gången under kursens tredje vecka. Hela terminsschemat hittar du längre ner på denna sida. Zoomlänkar får ni i schemat i kursrummet.

Kursen innehåller två obligatoriska kursdagar, däremellan sker interaktiva utbildningsmoment via Canvas.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig på kursen.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Schema

Preliminärt schema finns nu publicerat. Zoomlänkar hittar ni i kursrummet i Canvas.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering hittar du nedan.

Kursanalys pågår

Kursutvärdering 2SP035 V21

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Åsa Johansson Stark

Kurs/Inriktningsansvarig

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör - Medicin och Kirurgi

Annika Larsson

Studievägledare

Ann-Kristin Berntoft

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursen när du registrerar dig i Ladok.

 

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Undervisningen kommer att bedrivas delvis eller helt på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den mån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte