För studenter på kursen Bentäthetsmätning med Dual energy X-ray Absorptiometry (DXA) - en diagnostisk metod vid misstanke om osteoporos kurskod 2QA329

Osteoporos är ett vanligt tillstånd i Sverige och beskrivs ibland som en folksjukdom. Varje år inträffar cirka 70 000 frakturer som har samband med osteoporos, varav 18 000 är höftfrakturer. Du kommer under kursen att lära dig om Osteoporossjukdomen - uppkomst, epidemiologi, diagnostik och behandling.
Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle startar vårterminen 2022

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 29 december 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursinformation

Bentäthetsmätningar görs för att bedöma skelettets mineralmängd och täthet, eftersom det finns en relativt stark korrelation mellan bentäthet och benets hållfasthet. 

På allt fler sjukhus finns en frakturvårdkedja, oftast kopplad till ortopedklinik, där osteo­porosutredning initieras hos patienter som vårdats för misstänkta benskörhetsfrakturer, något som Social­styrelsen starkt rekommenderar i 2014 års uppdatering av riktlinjer för osteoporosvård
Metodens har således stor betydelse för diagnos och behandling och därför har genomförande och utvärdering mycket stor betydelse. Det finns idag, trots dess spridning, ingen formell utbildning för de personer som skall genomföra undersökningen.
Du kommer under kursen att lära dig om Osteoporossjukdomen - uppkomst, epidemiologi, diagnostik och behandling
Du kommer också genom teori och praktik lära dig utföra bentäthetsmätning - DXA genom att förstå metodens fysik, teknisk uppbyggnad och metodologi
För undersökningarnas kvalitet kommer du också lära om felkällor och referensvärden för diagnostik.

Schema

Schema publiceras två veckor innan kursstart.

Kursvärdering och kursanalys

Då kursen ges för första gången finns varken kursvärdering eller kursanalys att ta del av.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Kursadministration
KF
Innehållsansvarig:
Jessica Ekberg
2021-12-21