För studenter på kursen Den friska människan 1 (24 hp) kurskod 2LK130

Kursen Den friska människan 1 sträcker sig över större delen av läkarprogrammets första termin. Dess övergripande syfte är att ge dig en sammanhållen bild av cellens struktur och funktion, matsmältningskanalens struktur och funktion samt ämnesomsättningen i kroppen. Kliniska inslag finns integrerade i dessa basvetenskapliga block finns kliniska inslag. Du ska också genom kursen tillägna dig förhållningssätt av betydelse för den fortsatta läkarutbildningen och läkaryrket.

Kursplan

Nedläggning av denna kurs

Med anledning av införandet av det sexåriga läkarprogramet fr.o.m. höstterminen 2021 kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Den friska människan 1 ges för sista gången VT21.

 

Kursen Den Friska Människan 1 är nu nedlagd

Detta innebär att resttillfällena i listan nedan är de sista tillfällena som ges!

Du som har kvar någon rest på DFM1, missa inte dessa tillfällen (många i augusti) och anmäl dej i tid! Vad behöver du göra?

 1. Anmäla dig till aktuellt resttillfälle – i tid!
  Följ länk under "Restmoment Anmälningstabell" för att komma till tabell med alla restmoment, datum, sista anmälningsdagar och anmälningslänkar.
  OBS att flera av resterna ges redan i början av augusti-21
 2. Ha en aktuell omregistrering på kursen, och är ditt resttillfälle före 30/8, ska du om-registreras på DFM1 vt21. Om aktuell examination sker därefter ska du omregistreras på kursens OM-tillfälle för HT-21.
  All omregistrering sker via kontakt med studievägledare: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se
 3. Se till att du har tillgång till Canvas vt21 för DFM1 – där finns all info om kursen och där kommer även ev. info inför resterna att finnas. En sida att hålla koll på!
  Har du inte tillgång dit, hör av dig via mail till
  Susie.Bjorkholm@ki.se
  Du behöver uppge namn och personnummer för att kunna bli tillagd till Canvas.
 4. Stäm av mot Ladok att du verkligen är klar med de moment du tror är klara.
 5. Tänk på att vi alla som jobbar på kursen har semester i sommar, så var ute i god tid om du behöver hjälp med Ladok eller Canvas.

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen, se läkarprogrammets programwebb

https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Restmoment Anmälningstabell

Kontaktuppgifter

Susie Björkholm

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
   
 • Studievägledningen. Har du frågor om omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination (förlängd skrivtid) skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget mejlas till kursexpeditionen senast vid datum för sista anmälningsdag till resp.tillfälle. Ha koll på att det fortfarande är giltigt.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Detaljerade lärandemål

Samlade lärandemål och läsanvisningar, VT21 (PDF, 1 MB)

Kursanalys och kursvärdering