För studenter på kursen Den moderna röntgenavdelningen från morfologi till fysiolog och behandlande interventioner (30 hp) kurskod 2QA302

Denna kurs vänder sig till dig som är röntgensjuksköterska och önskar läsa vidare.
Kursen kommer ge en översikt över de modaliteter och interventioner som innebär en modern röntgenavdelning. Kursen ger en teknisk fördjupning i aktuella modaliteter och presenterar också forskningsfronten och de aktuella forskningsfrågorna.

Kursplan

Schema

Schemat för kuren publiceras under hösten 2020.

Kursinformation

Radiologisk verksamhet utgör en central del av svensk hälso- och sjukvård. Avdelningarna är idag såväl diagnostiska som behandlande genom de många interventionella ingrepp som utförs. Teknologin är mycket avancerad som moderna MRI och DT maskiner och den senaste teknologin kombinerar morfologi med fysiologi de sk hybridmaskinerna som PET-MR. Kursen kommer ge en översikt över de modaliteter och interventioner som innebär en modern röntgenavdelning, detta kommer då också inkludera såväl medicinskt ultraljud och nuclearmedicin. Kursen ger en teknisk fördjupning i aktuella modaliteter och presenterar också forskningsfronten och de aktuella forskningsfrågorna. Kursen är indelad i 7 moment.

Kursanalys samt kursvärdering

Då det är första gången kursen ges finns inga tidigare kursvärderingar eller kursanalyser.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Administratör