För studenter på kursen Den moderna röntgenavdelningen från morfologi till fysiolog och behandlande interventioner (30 hp) kurskod 2QA302

Denna kurs vänder sig till dig som är röntgensjuksköterska och önskar läsa vidare.
Kursen kommer ge en översikt över de modaliteter och interventioner som innebär en modern röntgenavdelning. Kursen ger en teknisk fördjupning i aktuella modaliteter och presenterar också forskningsfronten och de aktuella forskningsfrågorna.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distans undervisning (med antal träffar) på halvfart och pågår i 40 veckor (två terminer). Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Datum för första momentet är:

31/8 kl 8.00-15.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

14/9 kl 9.00-15.15 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

28/9 kl 9.00-15.45 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

12/10 kl 9.00-13.00 via zoom, länk till zoom kommer finnas i Canvas

 

Kursinformation

Radiologisk verksamhet utgör en central del av svensk hälso- och sjukvård. Avdelningarna är idag såväl diagnostiska som behandlande genom de många interventionella ingrepp som utförs. Teknologin är mycket avancerad som moderna MRI och DT maskiner och den senaste teknologin kombinerar morfologi med fysiologi de sk hybridmaskinerna som PET-MR. Kursen kommer ge en översikt över de modaliteter och interventioner som innebär en modern röntgenavdelning, detta kommer då också inkludera såväl medicinskt ultraljud och nuclearmedicin. Kursen ger en teknisk fördjupning i aktuella modaliteter och presenterar också forskningsfronten och de aktuella forskningsfrågorna. Kursen är indelad i 7 moment.

Schema HT21

Kursanalys samt kursvärdering

Då det är första gången kursen ges finns inga tidigare kursvärderingar eller kursanalyser.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Administratör