För studenter på kursen Den sjuka människan 2 Danderyd kurskod 2LK069

Den sjuka människan 2 omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kursplan

Danderyds hospital Foto: Johan Adelgren

Kursanalys

Kursvärdering

Schema

Klicka här för att komma till schemat 

Med reservation för förändringar under kursens gång

Schemat publiceras senast 2 veckor före kursstart  

Kursstart

Kursstart HT22  är den 13/10 kl 8.30

Momentet är förlagt på Danderyds sjukhus. Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden är de flesta dagarna mellan k 8.15 – 16.45

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Nedläggning av moment Den sjuka människan 2.2

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som infördes höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Momentet Den sjuka människan 2.2 ges för sista gången HT22 med start den 13 oktober. Utöver ordinarie skriftlig examination ges vid behov ytterligare 4 skriftliga examinationstillfällen. Två av dessa extra examinationstillfällen ges innan uppstart av termin 5 i det 5,5-åriga läkarprogrammet. . För obligatorier (t.ex. laborationer och gruppseminarier) erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift. Obligatorierna ges endast termin VT23.

 

Datum för samtliga skriftliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from HT22 för Den sjuka människan 2.2 kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för momentet är oktober 2023.

 

Du som har kvar någon rest på DSM2.2. Vad behöver du göra?

  1. Ha en aktuell omregistrering på kursen 2LK069 Den sjuka människan 2.  All omregistrering sker via kontakt med studievägledare:  Liselott Salomonsson liselott.salomonsson@ki.se
  2. Se till att du har tillgång till Canvas kursrum HT22 för – där finns all info om momentet och där kommer även info inför resterna att finnas. En sida att hålla koll på!
    Har du inte tillgång kursrummet, mejla till kursadministratören på ditt hemsjukhus:

DS: sara.orndahl@ki.se

NKS: kursadmin-lakarprogrammet@meds.ki.se

Huddinge: yvonne.edlund@ki.se

SÖS: louise.betton@ki.se


Du behöver uppge namn och personnummer för att kunna bli tillagd till Canvas.

  1. Avser du tentera den skriftliga tentamen DSM2.2 anmäler du dig till kursadministratören på ditt hemmasjukhus. Kontaktuppgifter se ovan
    - Resttentamen nummer 3 är den 18/4 anmälan görs senast den 16/4 till sara.orndahl@ki.se -
    - Resttentamen nummer 4 är i oktober. Anmälan görs senast den 1 september till Kursadministratören på ditt hemsjukhus . Kontoktuppgifter se ovan 

 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb
länk

Information om övergångsbestämmelser i kursplan länk

EW
Innehållsgranskare:
Sara Örndahl
2023-04-14