För studenter på kursen Den sjuka människan 2 Danderyd kurskod 2LK069

Den sjuka människan 2 omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kursplan

Danderyds hospital Foto: Johan Adelgren

Kursanalys

Kursvärdering

Schema

Klicka här för att komma till schemat 

Med reservation för förändringar under kursens gång 

Kursstart

Kursstart VT22  är den 8/3 kl 8.30

Momentet är förlagt på Danderyds sjukhus. Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden är de flesta dagarna mellan k 8.15 – 16.45

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.