För studenter på kursen Den sjuka människan 2 Huddinge kurskod 2LK069

Den sjuka människan 2 omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kursplan

Campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg Foto: Jean Baptiste Beranger

Kursanalys

Kursvärdering

Schema

Digitalt schema för momentet hittar ni i Time Edit 

Med reservation för förändring under kursens gång 

Kursstart

Kursstart VT22 är den 8/3 kl 8.30

Momentet är förlagt på Huddinge sjukhus.Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden är de flesta dagarna mellan k 8.15 – 16.30

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.