För studenter på kursen Den sjuka människan 2, moment 1: Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel kurskod 2LK069

Infektionsorsaker – infektionsförsvar och läkemedel omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom medicinsk mikrobiologi och farmakologi.

Kursplan

Schema

Digitalt schema för momentet finns i Time Edit

Mer om momentet

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande för DSM2 moment 1, Infektionsorsaker, infektionsförsvar och läkemedel, skickas minst en månad innan kursstart till:

Kent Jardemark
Lektor
Karolinska institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Biomedicum B5
171 77 Stockholm

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa giltigt intyg över funktionsvariation. Intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson och kursexpeditionen tar inte emot läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Mer information.

Du mejlar ditt intyg till Anne Eklöf för den skriftliga duggan i mikrobiologi respektive Katariina Välimäki Göras för den skriftliga tentamen. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart

Kursutvärdering

Kursmeddelanden

Inför kursstart 29 augusti 2022 

 • Ska du gå kursen kommer du få tillgång till kursrummet DSM2.1 i Canvas 
 • Schemat för momentet hittar du i sin helhet under Schema. 

Kursregistrering 

 • Ladok. Vi påminner att du som student registrerar dig inför kursstart i Ladok. Ladok öppnar en vecka före kursens startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Anmälan till tentor och duggor

Duggor

 • Äldre kursare: Anmälan frivillig dugga i farmakologi den 21 september 2022  Äldre kursare har möjlighet att delta i frivillig dugga i farmakologi. Sista anmälningsdag fredag 16/9 https://survey.ki.se/Survey/29772 Du erhåller din tid och grupp efter deadline för anmälan. 
 • Äldre kursare: Äldre kursare har möjlighet att delta i omdugga i farmakologi 28 september 2022. Anmälningslänken finns här   https://survey.ki.se/Survey/31149 och sista anmälningsdatum är söndagen den 25/9. Vg se tid och plats i schemat. Observera att detta är sista tillfälle att delta i frivilliga farmakologiduggan. 
 • Äldrekursare: Anmälan till frivillig dugga i mikrobiologi den 20 + 21 september (skrivning + rättningsseminarium) sker till Anne Eklöf senast 15 september. Anmälan till restdugga som äger rum den 24 september (skrivning + rättningsseminarium) sker till Anne Eklöf senast 23 september kl. 12.00.

Tenta-anmälan

 • Äldre kursare: Anmälan till tentamen 12 oktober 2022 kl 9-13 (inslussningstid kommer att påverka starttid) System Inspera. Tentamensplats Solna Campus. Sista anmälningsdag 2 oktober 2022 . Anmälan avser endast för sk äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin HT22 så är det ingen anmälan. https://survey.ki.se/Survey/29771
 • Anmälan till omtentamen 1, den 14 november 2022. kl 14-18. System Inspera. Tentamensplats Solna Campus Sista anmälningsdag  4/11 2022. Obligatorisk anmälan för samtliga studenter som avser tentera vid detta tentamenstillfälle länk https://survey.ki.se/Survey/30481
 • Anmälan till omtentamen 2, den 15 februari 2023 kl 08:15-12:15  System Inspera. Tentamensplats Solna Campus Sista anmälningsdag  31 januari 2023 . Obligatorisk anmälan för samtliga studenter som avser tentera vid detta tentamenstillfälle länk https://survey.ki.se/Survey/31459

 • Anmälan till omtentamen 3, den 27 september 2023 kl 08:15-12:15  System Inspera. Tentamensplats Solna Campus Sista anmälningsdag 13 september 2023 . Obligatorisk anmälan sker i Ladok för  samtliga studenter som avser tentera vid detta sista  tentamenstillfälle för DSM2.1. Studenter som har intyg för funktionsvariation skall anmäla detta separat via länk så att vi kan förbereda en anpassad tentamen  https://survey.ki.se/Survey/34305

 

      Rester

Scrolla ned till avsnittet "Nedläggning av detta moment" för att läsa mer om hur rester tas igen. 

Kontaktuppgifter

Kent Jardemark

Momentansvarig. Institutionen för fysiologi och farmakologi

Mikael Rhen

Delmomentansvarig medicinsk mikrobiologi. Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kim Vestö

Delmomentansvarig medicinsk mikrobiologi. Institutionen Kvinnor och barns hälsa.

Katariina Välimäki Göras

Kursadministratör. Ansvarar för administrationen kring gruppövningar, labb och muntlig dugga inom farmakologi, samt tentamen. Kontaktas för information om rester för dessa uppgifter.

Anne Eklöf

Kursadministratör. Ansvarar för administrationen kring seminarier, labb och skriftlig dugga inom mikrobiologi. Kontaktas för information om rester för dessa uppgifter.
08-524 866 91

Nedläggning av detta moment

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som infördes höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Momentet Den sjuka människan 2.1 ges för sista gången HT22 med start den 29 augusti. Utöver ordinarie skriftlig examination ges ytterligare 3 skriftliga examinationstillfällen. För obligatorier (t.ex. laborationer och gruppseminarier) erbjuds högst två resttillfällen eller, om examinator så anger, ersättningsuppgift. Obligatorierna ges endast termin VT23.

Datum för samtliga skriftliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier from HT22 för Den sjuka människan 2.1 kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand men det sista tillfället att skriva den skriftliga examinationen för momentet är september 2023.

Du som har kvar någon rest på DSM2.1. Vad behöver du göra?

 1. Ha en aktuell omregistrering på kursen 2LK069 Den sjuka människan 2. All omregistrering sker via kontakt med studievägledare: Liselott Salomonsson liselott.salomonsson@ki.se
 2. Se till att du har tillgång till Canvas kursrum HT22 för – där finns all info om momentet och där kommer även info inför resterna att finnas. En sida att hålla koll på!
  Har du inte tillgång kursrummet, mejla till farmkursexp@fyfa.ki.se eller anne.eklof@ki.se
  Du behöver uppge namn och personnummer för att kunna bli tillagd till Canvas.
 3. Stäm av mot Omdömen i Canvas i det DSM2.1 kursrum där du var förstagångsregistrerad vid att du verkligen är klar med de undervisningsaktiviteter du tror är klar med. Saknas någon undervisningsaktivitet så kan du inte erhålla momentbetyg även om tentan är godkänd.
 4. Mejla Anne Eklöf anne.eklof@ki.se om du har rest i mikrobiologilaboration eller mikrobiologiseminarier. Frivilliga mikrobiologiduggan ges sista gången HT22. Du anmäler dig till dugga/omdugga via mejl, se deadline ovan.  
 5. Mejla farmkursexp@fyfa.ki.se om du har rest i farmakologilaborationer, farmakologigruppövningar. Frivilliga farmakologiduggan ges sista gången HT22. Du anmäler dig till dugga/omdugga via anmälningslänk som publiceras i kursrummet och kursens öppna sida.  
 6. Avser du tentera den skriftliga tentamen DSM2.1 så anmäler du dig via anmälningslänk som publiceras i kursrummet och kursens öppna sida.  

 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb
länk

Information om övergångsbestämmelser i kursplan länk

KJ
Innehållsgranskare:
2023-03-24