För studenter på kursen Den sjuka människan 2, moment 1: Infektionsorsaker - infektionsförsvar och läkemedel kurskod 2LK069

Infektionsorsaker – infektionsförsvar och läkemedel omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom medicinsk mikrobiologi och farmakologi.

Kursplan

Schema

Digitalt schema för momentet finns i Time Edit

Mer om momentet

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande för DSM2 moment 1, Infektionsorsaker, infektionsförsvar och läkemedel, skickas minst en månad innan kursstart till:

Kent Jardemark
Lektor
Karolinska institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Biomedicum B5
171 77 Stockholm

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa giltigt intyg över funktionsvariation. Intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson och kursexpeditionen tar inte emot läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Mer information.

Du mejlar ditt intyg till Anne Eklöf för den skriftliga duggan i mikrobiologi respektive Katariina Välimäki Göras för den skriftliga tentamen. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart

Kursmeddelanden

Inför kursstart 17 januari 2022 

 • Ska du gå kursen kommer du få tillgång till kursrummet DSM2.1 i Canvas 
 • Schemat för momentet hittar du i sin helhet under Schema. 

Kursregistrering 

 • Ladok. Vi påminner att du som student registrerar dig inför kursstart i Ladok. Ladok öppnar en vecka före kursens startar och stänger två dagar efter kursstartsdatum.

Anmälan till tentor och duggor

Duggor

 • Äldre kursare: Anmälan frivillig dugga i farmakologi den 9 februari 2022  Äldre kursare har möjlighet att delta i frivillig dugga i farmakologi. Sista anmälningsdag 4 februari anmälan. Du erhåller din tid och grupp efter deadline för anmälan. 
 • Äldre kursare: Äldre kursare har möjlighet att delta i omdugga i farmakologi 16 februari. Anmälningslänken finns här anmälan  och sista anmälningsdatum är söndagen den 13 februari. Vg se tid i schemat. 
 • Äldrekursare: Anmälan till frivillig dugga i mikrobiologi den 8 feb + 9 februari (skrivning + rättningsseminarium) sker till Anne Eklöf senast 6 feb. Anmälan till restdugga den 12 februari (skrivning + rättningsseminarium) sker till Anne Eklöf senast 11 februari kl. 12.00.

Tenta-anmälan

 • Äldre kursare: Anmälan till tentamen VT22 7 mars 2022 kl. 13-17  System Inspera.Tentamensplats Solna Campus. Sista anmälningsdag 25 februari 2022 anmälan Anmälan avser endast för äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin VT22 så är det ingen anmälan. 
 • Anmälan till omtentamen 11 april 2022 9-13 System Inspera. Tentamensplats Solna Campus. Sista anmälningsdag 31 mars 2022 anmälan Obligatorisk anmälan för samtliga studenter som avser tentera vid detta tentamenstillfälle. 
 • Anmälan till omtentamen 19 augusti  9-13. System Inspera. Tentamensplats Solna Campus Sista anmälningsdag  7/8 2022. Obligatorisk anmälan för samtliga studenter som avser tentera vid detta tentamenstillfälle https://survey.ki.se/Survey/29226
 • Äldre kursare: Anmälan till tentamen 12 oktober 2022 kl 9-13 (inslussningstid kommer att påverka starttid) System Inspera. Tentamensplats Solna Campus. Sista anmälningsdag 2 oktober 2022 . Anmälan avser endast för sk äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin HT22 så är det ingen anmälan. https://survey.ki.se/Survey/29771

 

      Rester

 • Farmakologi - gruppövning, labb och tentan - Katariina Välimäki Göras på FyFa.
 • Mikrobiologi - seminarier och labb - Anne Eklöf på MTC. OBS! Äldrekursare som vill delta på labben får anmäla sig innan kl. 15.00 den 10 februari till Anne Eklöf

Kontakta administratören för deadline och mer information!

Kontaktuppgifter

Kent Jardemark

Momentansvarig. Institutionen för fysiologi och farmakologi

Mikael Rhen

Delmomentansvarig medicinsk mikrobiologi. Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Kim Vestö

Delmomentansvarig medicinsk mikrobiologi. Institutionen Kvinnor och barns hälsa.

Katariina Välimäki Göras

Kursadministratör. Ansvarar för administrationen kring gruppövningar, labb och muntlig dugga inom farmakologi, samt tentamen. Kontaktas för information om rester för dessa uppgifter.

Anne Eklöf

Kursadministratör. Ansvarar för administrationen kring seminarier, labb och skriftlig dugga inom mikrobiologi. Kontaktas för information om rester för dessa uppgifter.
08-524 866 91