För studenter på kursen Den sjuka människan 2 Södersjukhuset kurskod 2LK069

Den sjuka människan 2 omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kursplan

Södersjukhuset
Södersjukhuset Foto: Cecilia Bodén

Kursanalys

Kursvärdering

Schema

DSM2:2 Södersjukhuset VT21

KM/KIT vecka 17

Vårens schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursstart

Kursstart VT21  är den 9/3 kl 8.30

Momentet är förlagt på Södersjukhuset. Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden är de flesta dagarna mellan k 8.30 – 16.30

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.