För studenter på kursen Den sjuka människan 2 Solna kurskod 2LK069

Den sjuka människan 2 omfattar bland annat ämneskunskaper och färdigheter inom klinisk fysiologi, klinisk kemi, diagnostisk radiologi, klinisk konsultation och undersökning samt klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Kursplan

Biomedicum på KI campus Solna Foto: Stefan Zimmerman

Kursanalys

Kursvärdering

Schema

Digitalt schema för momentet finns i Time Edit 

Med reservation för förändring under kursens gång 

Kursstart

Kursstart VT22  är den 8/3 kl 8.30

Momentet är förlagt på Nya karolinska sjukhuset i Solna. Kursen innebär heltidsstudier och arbetstiden är de flesta dagarna mellan k 8.15 – 16.40

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.