För studenter på kursen Dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data kurskod 2QA261

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i ändamålsenlig, effektiv och kvalitetssäker hantering och analys av språkliga data, såsom ljud-/videoinspelningar och transkriptioner

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Teoretisk översikt över datorbaserade metoder för dokumentation (video- respektive ljudinspelning och annotering), bearbetning (sortering och filtrering) och analys (t ex grafisk representation) av språkliga data, med fokus på de möjligheter och begränsningar som valet av metod innebär.

Praktisk tillämpning av verktyg för dokumentation, bearbetning och analys av språkliga data, såsom ljud- och videoannotering (i t ex Praat och ELAN) och metoder för bearbetning av annoterad data (med hjälp av enkla programmeringsscript).

Integrering av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter genom tillämpning på deltagarens individuellt valda projektarbete

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer Information om webbregistrering

 

Schema kommer att publiceras inom kort

Kursvärdering samt kursanalys

Kontaktuppgifter

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Nina Risti

Utbildningsadministratör
08-524 889 51