För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Du som är ny student på läkarprogrammet VT21

På den här sidan finner du som antagits till läkarprogrammet på Karolinska Institutet både information som du behöver ta del av inför dina studier samt sådant som rent praktiskt kan underlätta för dig som student. Även information om registrering och programstart finns här.

Välkommen till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet

Grattis till din utbildningsplats på läkarprogrammet! 
Det är ett stort nöje för mig att välkomna dig till programmet och Karolinska Institutet!

Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Teori och praktik varvas under programmet och ju längre i utbildningen du kommer desto mer kommer den att ske inom vården, både på sjukhus och i primärvård. Många moment i undervisningen utgår från kliniska frågeställningar och du kommer att ha ett stort ansvar för ditt eget lärande.

Läkarutbildningen vid Karolinska Institutet (KI) ger en bred förberedelse för läkaryrket och ger kunskaper som förbereder för forskning inom det medicinska området. Under studierna har du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig särskilt och delta i kurser vid något av de utländska universitet som KI samarbetar med. 

Varmt välkommen!

Marie Dahlin,
Programdirektor Läkarprogram

Det 5,5-åriga läkarprogram du nu är antagen till kommer att avvecklas med start vårterminen 2021. Det innebär att antalet tillfällen att genomföra rester och examinationer på kurserna begränsas. På grund av detta behöver du hålla studietakten och inte halka efter. Programmet erbjuder stödåtgärder för att stötta er i det och det är mycket viktigt att du uppsöker och tar emot stöd om du behöver. Den som inte har genomfört examination med godkänt resultat fram till och med det sista provtillfället kommer inte att kunna läsa vidare i programmet.

Läs mer på sidan Avveckling av läkarprogrammet. Där hittar du även kontaktuppgifter till studievägledarna.

Tacka ja till plats, återbud och obligatorisk registrering

Tacka ja till plats

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka ja till erbjuden plats senast 16 december, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat, det vill säga till och med 27 december 2020. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Obligatorisk registrering på programmet

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

 1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 28 december 2020.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 1. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs. Du kan registrera dig i Ladok under perioden 2020-12-28 till 2021-01-08 (kl. 23.59). Det är först då du är registrerad i Ladok som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du ska registrera dig till första kursen på programmet i Ladok genom att logga in i Ladok.
Den inledande kurs du ska registrera dig på är: Upptakt - introduktion till läkaryrket 6 hp (2LK153).

I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera dina uppgifter på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen.

 

VIKTIGT: Om du inte registrerar dig på den inledande kursen anses du ha lämnat återbud. Detta innebär att din antagning återkallas och du förlorar din plats på programmet.

Obligatorisk program- och kursstart 18 januari 2021

Datum: Måndag 18 januari 2021
Tid: kl 8:30-16:30
Plats: Detta sker digitalt, mer information hittar du när du loggar in i Canvas.

På kurswebben för Upptakt- introduktion till läkaryrket  hittar du mer information om kursen och schema.
Om du är förhindrad att delta på det obligatoriska kursuppropet måste du i god tid kontakta kursansvarig och kursadministratör via e-post.

Karolinska Institutets välkomstceremoni VT21

Välkommen till Karolinska Institutet

Datum: 22 januari 2021
Tid: Från 13:30 till cirka 14:30

Varmt välkommen till KI och vårterminens digitala Välkomstceremoni!

Du bjuds in till en livesändning från Aula Medica där KI:s rektor samt vicerektor hälsar dig välkommen följt av inspiration inför ditt nya liv som student på KI.

Sändningen äger rum den 22 januari och startar klockan 13:30. Länk till sändningen kommer att laddas upp i denna kalenderhändelse samma dag. Läs mer och lägg in en påminnelse i din kalender via länken.

Som ny student får du också KI:s populära ryggsäck! Besked om var och när du kan hämta den skickas till din studentmail efter terminsstart.

Corona-pandemin


Information till studenter om undervisning med anledning av corona-pandemin.

Mer information till dig som ny student

På sidan "Välkommen till Karolinska Institutet!" hittar du en hel del nyttig information som vänder sig till dig som är ny student på KI, bland annat information om hur du skaffar ett KI-kort, information om studentkåren och tips på hur du hittar bostad i Stockholm, med mera. Läs gärna särskilt checklistan för dig som är ny student.

Så behandlar KI dina personuppgifter

Tillgodoräknande av tidigare studier 

Om du antagits till Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och har läst en eller flera terminer på en läkarutbildning vid ett annat lärosäte eller exempelvis kemi, biokemi eller cellbiologi på högskolenivå, kan du anmäla att du vill tillgodoräkna dina tidigare studier. Här nedan beskriver vi hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer instruktionerna då anmälningar som inte är korrekta har längre handläggningstid.

Observera att vi inte har möjlighet att flytta upp studenter till kurser på högre terminer VT21.

Vi har ingen möjlighet att flytta upp nyantagna studenter till kurser på högre terminer på grund av platsbrist. Du är antagen till programmets första termin och förväntas följa den studentkullen under dina studier oavsett hur mycket du eventuellt beviljas tillgodoräknande för.

Den 22 december kl. 16-17 erbjuder vi ett öppet webbseminarium med möjlighet att ställa frågor om tillgodoräknanden. Mer information kommer i välkomstmejlet från läkarprogrammet i december.

Tillgodoräknandeprocessen går till på följande sätt:

 1. Du anmäler att du vill söka tillgodoräknande (enligt instruktioner nedan) senast den 4 januari 2021.
 2. Vi gör en preliminär bedömning av din anmälan. Du får ett preliminärt besked ca en vecka innan terminsstart under förutsättning att din anmälan är komplett och inskickad i tid.
 3. Om du vill fullfölja och ansöka om tillgodoräknande gör du det enligt våra instruktioner som du får via mejl.
 4. Du påbörjar dina studier.
 5. Vi behandlar och Ladok-registrerar ditt tillgodoräknande under terminens första veckor.

Anmälan om tillgodoräknande

Det viktigt att du läser våra kursplaner och nedbrutna lärandemål och jämför dem med lärandemålen/kursinformationen för de kurser du tidigare har blivit godkänd på. Det är på det sättet du kan se om du kan ansöka om att tillgodoräkna hela eller delar av kurser. Det är du som ska bevisa att du har nått lärandemålen för våra kurser. Du kan bara åberopa kurser/delar av kurser (moment) som du har fått godkänt på.

För ytterligare information om kursen se länk till respektive kurswebb här nedan. Utgångspunkten för tillgodoräknandet är att du ska kunna motivera/uppvisa att du inte behöver läsa en kurs/ett moment hos oss, baserat på de tidigare kurserna du har fått godkänt på. Det vara bra att i ett kort följebrev förklara den tidigare utbildningen och hur den motsvarar utbildningen på KI.

Titta på hur vårt läkarprogram är uppbyggt och skaffa dig en uppfattning om vilka kurser du kan tänkas önska tillgodoräkna dig, baserat på de kurser du tidigare har läst. Programöversikt med programmets ingående kurser

För att anmäla att du vill ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier behöver du fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan om tillgodoräknande" med underlag för varje kurs du avser att anmäla om tillgodoräknande för. Vi vill ha en elektronisk anmälan. Observera att det är ditt ansvar att visa hur du i din tidigare utbildning har uppnått lärandemålen i kurserna på läkarprogrammet vid KI.

Anmälan görs med blanketten Anmälan om tillgodoräknande

Anmälan om tillgodoräknande (anmälningsblankett, resultatintyg, checklista/or och bilagor/underlag) mejlas till TG_lakarprogrammet@uf.ki.se. Är du intresserad av att ansöka om tillgodoräknande för flera kurser så kan du skapa en mapp i exempelvis Dropbox (eller annat alternativ) med alla underlag organiserad i undermappar på följande sätt:

1. En mapp med anmälan om tillgodoräknande. Namnge mappen ”Anmälan och resultatintyg.” Denna mapp ska innehålla:

 • Resultat- och registreringsintyg med kurskoder från Ladok eller motsvarande, på svenska och engelska. Det är viktigt att kurskoderna på intyget stämmer överens med de bifogade kursplanerna. 
 • utbildningsplan för den utbildning du har läst och som tillgodoräknandet ska grundas på.

2. En mapp för varje kurs du vill anmäla tillgodoräknande för. Namnge mappen med kursens namn (till exempel Den friska människan 1). Denna mapp ska innehålla:

 • Checklista.
 • Kursplaner/ kursbeskrivningar för de kurser som du har godkänt på och som motsvarar den kurs du vill anmäla tillgodoräknande för. 
 • Hänvisning till hur din tidigare utbildning relaterar till de nedbrutna (detaljerade) lärandemålen på KI:s kurs. Du kan t ex markera i de filer med nedbrutna lärandemål som du hittar nedan eller skriva ett följebrev som beskriver var i dina tidigare kurser du har uppnått målen.
 • Andra underlag som förklarar hur din tidigare utbildning motsvarar lärandemålen på KI:s läkarprogram. Detta kan vara detaljerade lärandemål, terminsöversikter, study guide, schema, litteraturlistor, exempel på examinationer etc. Underlagen ska bevisa att du tidigare har uppnått våra lärandemål.

Om du tidigare har läst utomlands så behöver du även bifoga information om hur utbildningen var organiserad samt dokumentation som förklarar betygssystem. Du måste kunna intyga detta med:

 • Vidimerade resultatintyg eller motsvarande. Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.
 • Dokumentation från lärosätet som förklarar betygssystem och vad som fordras för godkänt betyg (om ECTS inte används).
 • Dokumentation/intyg på vad som avses/fordras med heltidsstudier.
 • Dokumentation/intyg på läsårets indelning.
 • Dokumentation som beskriver hur utbildningen var organiserad 
 • Intyg på kursens/utbildningens omfattning.

Du måste själv ombesörja för översättning av dokument som inte finns på svenska, danska, norska eller engelska. 

Studiemedel

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.

Här nedan finns checklistor och (nedbrutna) lärandemål för VT21 för kurserna på termin 1:

Upptakt - introduktion till läkaryrket (6 hp)
Checklista Upptakten
Kursplan 

Den friska människan 1 (24 hp)
Checklista DFM1
Kursplan 
Nedbrutna lärandemål DFM1
 

Studera med funktionsvariation

Är du student och har en funktionsvariation? På Karolinska Institutet kan du ansöka om anpassat stöd för att underlätta för dig under din studietid.

Om att studera med funktionsvariation