För studenter på kursen Ekonomi och juridik för optiker 3 (4 hp) kurskod 1OP030

Den här kursen lär studenten att göra ekonomiska beräkningar relaterade till drift av optometrisk verksamhet. Kursen ger också studenten kännedom om lagar och regler som reglerar den kommersiella delen av optometrisk verksamhet.

Kursplan

Information

Detta är en valbar kurs på optikerprogrammets sjätte och sista termin.

Kursen omfattar endast en del av den valbara perioden (4 hp av totalt 7,5 hp).

Om du väljer denna kurs ska du också välja en kurs som omfattar 3,5 hp, i programmets utbud av valbara kurser. Du kan inte välja ytterligare en valbar kurs i Ekonomi och juridik.

Antalet deltagare på kursen är obegränsat.

Schema

Kursen ges på distans.

Kursvärdering

Senaste kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Profile image

Rune Brautaset

Kursledare

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2022-11-01