För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i radiografi kurskod 2QA167

Nästa kursstart VT25.
Kursen innehåller föreläsningar och seminarier för att kunna identifiera och avgränsa en relevant forskningsfråga. Föreläsning och egen träning i att samla in, analysera och sammanställa data. Diskussioner kring forskningsetiska överväganden.

Studenterna ska själva författa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie som redovisas i rapportform och de ska dessutom presentera och försvara sitt examensarbete.

Kursplan

Information till nya studenter

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast XX juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2022.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på kurs

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart t o om tisdagen vecka före kursen startar. Mer information om webbregistrering.

3. Kursstart

Tid & plats: Information om kursstart kommer skickas ut av kursansvarig.

4. Schema

Information om schema och upplägg kommer att ges av kursansvarig

Varmt välkommen!

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Kursinformation

Kursen är upplagd som distansstudier med sex träffar i Huddinge, Stockholm. Vi använder en utbildningsplattform som kallas Canvas. På denna plattform kommer allt material för kursen att finnas, du har möjlighet att skicka meddelanden till kurskamrater och kursledning.

Inför fösta kursträffen skall du ha ha en klar idé för ditt examensarbete, skaffat en handledare som skall vara disputerad och även har läst riktlinjerna för examensarbete på Avancerad nivå.

Utifrån schemat finns det handledningstillfällen för de olika delarna i examensarbetet. För att kunna presentera och diskutera dessa med kursledning och kurskamrater ska du ha skickat in respektive del dagen innan kurstillfället.

Kursvärdering och kursanalys

Tyvärr kom det in för få svar för att kunna ta fram en kursvärdering från HT20.

Kontaktuppgifter

Jessica Ekberg

Kursadministration
PT
Innehållsgranskare:
Jessica Ekberg
2023-05-22