För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i tandteknik kurskod 2QA174

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Undervisningen ges på både svenska och engelska. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter. Projektarbetet skrivs på svenska eller engelska (valfritt) och kompletteras med en sammanfattning på engelska alternativt svenska.

 

Kursstart HT23

Information kommer

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2023-08-07) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2023-08-22).

Mer information om webbregistrering
 

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Studentkontot kan aktiveras från 2023-08-02.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Schema

På kurswebben för Examensarbete för masterexamen i odontologi publiceras gemensamt översiktsschema för HT22 senast 2 veckor innan kursstart

Nästa examinationstillfälle

2022-05-23 Slutexamination

2022-05-31 Halvtidsexamination

2022-06-01 Halvtidsexamination

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
NB
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-05-11