För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i tandteknik kurskod 2QA174

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok

Mer information om webbregistrering

Schema

Denna kurs använder samma schema som Examensarbete för masterexamen i odontologi.

Nästa examinationstillfälle

Examination, slutseminarium: 2021-01-11 och 20201-01-12.

Sista anmälningsdatum: 2020-10-08

Du behöver vara registrerad på kursen för att anmäla dig, kontakta utbildningsadministratör Cecilia Vestlind för att omregistrera dig. Därefter kan du anmäla dig till examinationstillfället via kurswebben i Canvas.

Information om tid, plats och kommer.

Resttillfälle: 2021-01-29

Examination, slutseminarium: maj 2021

Examination, halvtidsseminarium: juni 2021

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31