För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i tandteknik kurskod 2QA174

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Välkommen

Denna kurs är en modifierad distansutbildning som ges på kvartsfart under två läsår. Undervisningen sker genom introducerande föreläsningar och examinerande seminarier. Resterande delen av kursen bygger på självstudier och inlämningsuppgifter.

Registrering

Registrering för att delta i kursen är obligatoriskt. Antagen student registrerar sig själv i Ladok

Mer information om webbregistrering

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Denna kurs använder samma schema som Examensarbete för masterexamen i odontologi.

Nästa examinationstillfälle

När nästa examinationstillfälle har schemalagts kommer informationen att publiceras här.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Studievägledare

Ny studievägledare tillträder i mitten av augusti 2021.