För studenter på kursen Examensarbete i medicin HT21 kurskod 2LK028

Informationen på denna sida uppdateras löpande

Kursplan

Deadline för projektförslag (project proposal form, ppf) 17 mars 2021

När du hittat ett projekt och en handledare ska du lämna in ett projektförslag, "Project proposal form" till oss med uppgifter om det föreslagna projektet och din handledare.

Din handledare ansvarar för att fylla i projektförslaget, senast den 17 mars, och du som student ansvarar för att ladda upp det signerade projektförslaget i canvas. När handledaren fyllt i projektförslaget mailas automatiskt en pdf-kopia av blanketten till dig, din handledare och till oss på kursadministrationen. Pdf-kopian du får i din e-post ska du själv printa ut alt spara digitalt och erhålla de signaturer som krävs (din egen, handledarens, institutionschef samt klinikchef (om arbetet utförs på klinik) innan du laddar upp den i kursrummet i canvas. Det går bra att signera digitalt/elektroniskt. Det signerade projektförslaget måste vara uppladdat, med allas signaturer, innan projektförslaget kan godkännas av koordinatorn.

Observera behörighetskrav: För tillträde till T8 krävs alla högskolepoäng från termin 1-6.

Viktiga datum för HT21

  • 30 aug Kursintroduktion
  • 11 okt Projektredogörelse inlämnad
  • 19-21 okt Projektseminarier
  • 27 dec Uppsats (seminarieversion) inlämnad
  • 7 eller 10 jan Examinationsseminarier: presentation + opponering
  • 14 jan Slutversion av uppsats inlämnad
  • 16 jan Terminens sista dag

Regler för examensarbete utomlands/utanför KI

Pga coronapandemin har Programnämnden (PN) på KI beslutat att alla projekt under ht21 måste utföras i Sverige, dvs inga projekt får utföras utomlands. Beslutet fattades 2021-01-19. 

Kursregistrering i Ladok

Du registrerar dig själv till kursen i Ladok.
Information om hur du registrerar dig på kursen finns här

Kontrollera dina kontaktuppgifter
Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.                                             

Inloggning till Ladok