För studenter på kursen Examensarbete i medicin VT22 kurskod 2LK028

Informationen på denna sida uppdateras löpande

Kursplan

Deadline för projektförslag (project proposal form, ppf) 20 oktober 2021

När du hittat ett projekt och en handledare ska du lämna in ett projektförslag, "Project proposal form" till oss med uppgifter om det föreslagna projektet och din handledare.

Din handledare ansvarar för att fylla i projektförslaget, senast den 20 oktober, och du som student ansvarar för att få in allas signaturer och ladda upp det i canvas. Det signerade projektförslaget måste vara uppladdat med allas signaturer innan projektförslaget kan godkännas av koordinatorn.

Observera behörighetskrav: För tillträde till T8 krävs alla högskolepoäng från termin 1-6.

Regler för examensarbete utomlands

Exjobb utomlands förväntas vara tillåtna vt22 eftersom säkerhetssituationen pga covid förbättrats. Det kan dock komma att ändras om läget försämras framöver. Det är därför viktigt att din KI-handledare kan erbjuda alternativt projekt på KI om projektet utomlands inte kan genomföras. Vi lägger ut uppdaterad info om något ändras.

Kursregistrering i Ladok

Du registrerar dig själv till kursen i Ladok.
Information om hur du registrerar dig på kursen finns här

Kontrollera dina kontaktuppgifter
Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.                                             

Inloggning till Ladok