För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - kirurgisk vård, 15 hp kurskod 2KV000

På kurswebben för Examensarbete i omvårdnad - kirurgisk vård (2KV000) hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet distriktsvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Fr.om HT23 ges denna kursen av KI SÖS och har bytt kurskod till 2KV006. Kurswebben för 2MV006 publiceras senare.

...............................................

VT23

Kurs 2KV000 är den femte kursen i utbildningen för kirurgisk vård och genomförs i Termin 4.

Läs mer om hela utbildningen på programwebben för medicinsk vård.

  • Schema läggs upp senast 2 veckor innan kursstart
  • Ni får tillgång till Canvasrummet 1 vecka innan kursstart. Glöm inte att registrera er i Ladok!
  • Kursen ges på delfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Schema VT23

Schema KV000 VT23

Vi träffas första gången via Zoom den 16 januari 2023 enligt schemat ovan. Det publicerade schemat  innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart när ni registrerar er i Ladok.

Observera att inget annan schema publiceras. Övriga schemalagda dagar (3 seminarier med handledare samt 1 examinationsseminarium) kommuniceras av respektive handledare/inriktningsansvarig lärare direkt till studenterna

Format

Examensarbetet genomförs parvis (två studenter). Studenter behöver hitta en "skrivkamrat" och enas om ett ämne innan kursstart. Det är inte tillåtet att skriva tre. I huvudsak består kursen av självständigt arbete, handledning sker i grupp. Ett examinationsseminarium då opponentskap och respondentskap examineras äger rum ca 1-2 veckor innan kursslut. Därefter examineras det skriftliga examensarbetet med inlämning via lärplattformen den sista kursveckan.

Handledare utses på introduktionsdagen. Tider för handledning bestäms i samråd med handledare.

Observera att du måste vara godkänd i kursen Vetenskaplig teori och metod för att vara behörig till denna kurs.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas en vecka innan kursstart. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursvärdering VT23 2KV000

Kursvärdering HT21+VT22 2KV000

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Annika Larsson

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ÅJ
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2023-09-04