För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - medicinsk vård, 15 hp kurskod 2MV000

På kurswebben för 2KV000 hittar du allmän infor
Målet är också att visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet medicinsk vård.

Kursplan

Schema.

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Inför kursstart

Vi träffas första gången måndagen den 9 november kl 0930. Zoomlänkar kommer du att hitta på schemat. Hela terminsschemat hittar du längre upp på denna sida.

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet medicinsk vård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. 

Kursen går på halvfart under 20 veckor. 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Nytt från VT21 är att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i ladok

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Zarina Nahar Kabir

Adjunkt/kursansvarig

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Zoom undervisning - med anledning av situationen kring Covid-19

Undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. För mer information om zoom, se nedan.

Undervisningen kommer att bedrivas delvis eller helt på distans pga covid 19. Vi kommer att undvika att träffas på Campus i den mån det går. Mer information kommer under terminens gång.

VFU färdighetsträning och klinisk examination kommer dock att ske på plats

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med Zoom (via och utanför Canvas)

Du kan läsa mer om hur du ansluter dig till lärarens onlinemöte