För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - medicinsk vård, 15 hp kurskod 2MV000

På kurswebben för Examensarbete i omvårdnad - medicinsk vård (2MV000) hittar du schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.
Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap i huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet distriktsvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Kursplan

Fr.om HT23 ges denna kursen av KI SÖS och har bytt kurskod till 2MV004. Kurswebben för 2MV004 publiceras snart.

----------------------------------------------

HT22

Kurs 2MV000 är den femte kursen i utbildningen för medicinsk vård och genomförs i Termin 3 och 4.

Läs mer om hela utbildningen på programwebben för medicinsk vård.

  • Kursen startar den 7 november 2022.
  • Schema läggs upp senast 2 veckor innan kursstart
  • Ni får tillgång till Canvasrummet den 31 oktober 2022. Glöm inte att registrera er i Ladok!
  • Kursen ges på delfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Covid-19

KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Vi träffas första gången den 7 november 2022 med en gemensam introduktionsdag.

Schema HT22 2MV000

Det publicerade schemat  innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart.

Inget annan schema publiceras. Handledningstillfällen arrangeras mellan handledare och studenter.

Format

Examensarbetet genomförs parvis (två studenter). Studenter behöver hitta en "skrivkamrat" och enas om ett ämne innan kursstart. Det är inte tillåtet att skriva tre. I huvudsak består kursen av självständigt arbete, handledning sker i grupp. Ett examinationsseminarium då opponentskap och respondentskap examineras äger rum ca 1-2 veckor innan kursslut. Därefter examineras det skriftliga examensarbetet med inlämning via lärplattformen den sista kursveckan.

Handledare utses på introduktionsdagen. Tider för handledning bestäms i samråd med handledare.

Observera att du måste vara godkänd i kursen Vetenskaplig teori och metod för att vara behörig till denna kurs.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Vid frågor kring registrering i ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

Du får tillgång till kursrummet i Canvas endast när du registrerar dig i Ladok. 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursanalys HT22+VT23 2MV000

Kursvärdering HT22+VT23 2MV000

Kursvärdering HT21 och VT22 2MV000

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig
+46852483584
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Annika Larsson

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ÅJ
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2023-09-04