För studenter på kursen Exponeringsbaserad psykologisk behandling inom beteendemedicin (7,5 hp) kurskod 9K8117

Denna utbildning vänder sig till dig som är psykolog och ger kunskap och färdigheter i hur man genomför ”state of the art”-exponering för patienter med somatiska sjukdomar. Principerna kan även användas för att öka effektiviteten av exponeringsbehandling för patienter med psykiatriska tillstånd.

Kursplan

Information

Anmälningsbekräftelsen

Vid anmälan till våra uppdragsutbildningar genereras en anmälningsbekräftelse som skickas till din e-postadress. Bekräftelsen ska alltid signeras av din arbetsgivare och skickas in till oss på KI Uppdragsutbildning för att vi ska kunna bekräfta din anmälan.

Med anledning av läget kring covid-19, s.k coronaviruset, så kan denna process vara svår att genomföra. Om du har problem att få anmälningsbekräftelsen signerad så kan du be din arbetsgivare att skicka ett mejl till ansvarig projektkoordinator på kursen alt. uppdragsutbildning@ki.se för att bekräfta din plats på utbildningen.

Covid-19

Karolinska Institutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Du hittar Karolinska Institutets riktlinjer gällande covid-19 här. På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Om hela utbildningen blir inställd utgår självklart inga kursavgifter. Har du några frågor får du gärna höra av dig till uppdragsutbildning@ki.se.

 

Varmt välkommen!

 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Schema

7 maj på Zoom, 14 maj på Zoom, 21 maj Zoom, 10 juni fysisk träff, 11 juni fysisk träff, 21 juni fysisk examination.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter