För studenter på kursen Fördjupningskurs i dermatologi och venereologi, 7.5 hp kurskod 2LK126

Kursen Fördjupningskurs i dermatologi och venereologi ger en fördjupad kunskap och förståelse om hudens sjukdomar och handläggning av mångfacetterade inflammatoriska hudsjukdomar, tumörer, sår, akuta hudsjukdomar och STI. Du får också göra ett fördjupningsarbete inom ett område som intresserar dig, till exempel tropisk dermatologi, solskydd eller kulturella perspektiv på STI.

Kursplan

Välkomstinformation

 

Om kursen

Kursen har ett varierat upplägg med tematiska översiktsföreläsningar, seminarier, patientmöten, praktiska övningar samt arbetsuppgifter enskilt och i grupp. Beroende på utvecklingen av corona-pandemin kan upplägget på kursen eventuellt behöva modifieras.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Kursbeskrivning:

Kursen utgör en fördjupning av dina kunskaper i dermatologi och venereologi. Basvetenskaplig kunskap, vetenskapligt förhållningssätt och professionell utveckling kommer att vara integrerade i kursen. Kursen har en stark klinisk förankring med fokus på utredning och handläggning av patienter med olika hud- och venereologiska sjukdomar. En viktig del i kursen är eget arbete med litteratursökning, granskning och sammanställning av vetenskapliga källor, samt muntlig och skriftlig presentation.

Kurstid

2/12-21--14/1-22 ht21

2/5-22--4/6-22 vt22

 

Schema 

Publiceras senast två veckor innan kursstart

 

Ex. schema från vt 17 

Kursutvärdering

 

 från tidigare kurs vt 17

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hanna Brauner

Kursansvarig
Wahren-Herlenius M
K2 Medicin, Solna
HB
Innehållsgranskare:
Anette Nilsson
2022-12-15