För studenter på kursen Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi kurskod 2QA271

Kursen behandlar teman som hur den diagnostiska träffsäkerheten hos instrument inom audiologi och logopedi.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen kommer att vara en kombination av distans/digital undervisning och något tillfälle på plats.

Det är bra om ni tittar på Studiehandledningen på Canvas så snart ni kan (innan kursstart).

Se till att du har rätt mailadress i Ladok så att inbjudan till Canvas går till rätt mailadress.

 

Information om kursen

Kursen behandlar teman som hur den diagnostiska träffsäkerheten hos instrument inom audiologi och logopedi kan utvärderas med kliniska forskningsmetoder och hur reliabilitet och validitet fastställs hos frågeformulär, självskattningsinstrument och batterier sammansatta av olika test. Även statistisk analys av behandlingseffekter med olika typer av data berörs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anders Sand

Examinator
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-03-29