För studenter på kursen Global kirurgi (3hp) kurskod 2LK124

Välkommen till en fördjupningskurs i global kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

En tredjedel av den globala sjukdomsbördan tillskrivs kirurgiska sjukdomar och tillstånd som i många fall kan botas och lindras av kirurgisk vård. Samtidigt saknar fem miljarder människor tillgång till kirurgisk vård av kvalitet, när de behöver den, till en kostnad som de har råd med. Detta drabbar framförallt människor i låg och medelinkomstländer där risken att dö av kirurgiska sjukdomar är mycket högre än i till exempel Sverige. Denna orättvisa har kommit upp på agendan inom global hälsa men kunskapsnivån om dessa frågor är fortsatt begränsad inom sjukvården i världens rikare länder.

Av dessa anledningar finns sedan 2016 en kurs om global kirurgi på läkarprogrammet på Karolinska Institutet. Kursen ligger teoretiskt nära global medicin men har en tonvikt på opererande specialiteter samt anestesi. Den är kliniskt orienterad och kommer i huvudsak att handla om de sjukdomar och behandlingsmetoder som i Sverige omfattar allmänkirurgi och obstetrik eftersom obstetrisk kirurgi utgör en mycket stor och viktig del av den kirurgiska verksamheten i låginkomstländer så omfattas också detta på ett översiktligt sätt. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 7.

Kursbeskrivning

Kursens består av två delar. Den första är teoretisk och omfattar föreläsningar samt seminarier vilka kommer att hållas på KI på kvällstid (4 tillfällen) under sept-dec 2021.

Innehållet omfattar kirurgi ur följande synvinklar: etik, epidemiologi av viktiga sjukdomar och tillstånd, kirurgiska hälsoindikatorer, möjligheter och svårigheter med kirurgisk sjukvård när resurser är ringa och vid katastrofer. Stor vikt läggs vid forskning och utveckling.

Kursens andra del genomförs i Uganda. Denna del startar 2022-01-03 i Uganda. Studenterna behöver anlända i Uganda senast 2022-01-02 för att kunna infinna sig för gemensam avfärd från Kampala till kursorten för vecka 1 den 3 januari. Placeringarna i Uganda kommer vara mellan 2022-01-03 och 2022-01-13.  För att kunna delta i del två av kursen måste studenten ha fullföljt del ett. Denna del ger en direkt och konkret förståelse av kirurgisk sjukvård och brist därpå, samt kirurgiska behandlingstraditioner i ett låginkomstland. Kombinationen av basala fakta från den första kursdelen vid KI och den personliga upplevelsen i Uganda ger möjligheten till evidensbaserad insikt i den globala bördan av kirurgiska sjukdomar och utbudet av kirurgi globalt.

Vi som organiserar kursen samt de inbjudna föredragshållarna har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och forskning om kirurgi i låg- och medelinkomstländer. Föreläsningarna i Sverige kommer att hållas på svenska eller engelska beroende på föreläsare. All undervisning i Uganda kommer att ske på engelska.

Är du intresserad av kirurgi och dess allierade specialiteter i ett globalt perspektiv är detta kursen för dig! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor-se kontakter nedan.

Vid fortsatt Resestopp pga Covid-19, kommer kursen ges i sin helhet i Stockholm med workshops och seminarier. Kirurgisk färdighetsövning på 3D-modeller, på KTC kommer ingå i en kurs som är baserad i Sverige.

Kursperiod

HT21: 20211220-20220114

Kvällsföreläsningar vid 4 tillfällen från och med september.

 

 

Schema

Schema HT21

Kursutvärdering och kursanalys

Utvärdering och analys kommer laddas upp här efter kursens avslut.

Kontaktuppgifter

Kursledare

Joy Roy

Anknuten till Forskning
08-123 79355

Helen Sinabulya

Anknuten till Undervisning/handledning

Jenny Löfgren

Biträdande lektor

Fredrik Lohmander

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet