För studenter på kursen Hjärt- och kärlkirurgi (3hp) kurskod 2LK156

Få en mycket god och fördjupad kunskap om modern diagnostik och interventionell kirurgisk eller endovaskulär behandling av de vanligaste aterosklerotiska hjärt-kärlsjukdomarna; kranskärlsjukdom, klaffsjukdom, aneurysm och perifer kärlsjukdom.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Ateroskleros drabbar koronarkärl och alla de stora kärlen, och orsakar därmed det stora flertalet av våra folksjukdomar; tex hjärtinfarkt, stroke, aneurysm och benartärsjukdom.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursbeskrivning

Under denna kurs får Du möjlighet att möta dessa patienter, och öka dina kunskaper om epidemiologi, diagnostik och behandlingsalternativ med fokus på interventionell och kirurgisk behandling. Denna kurs får ses som en av dina få möjligheter under läkarutbildningen att på ”nära håll” få god kunskap om moderna kärlkirurgiska, thoraxkirurgiska och interventionella kardiologiska behandlingsmetoder.

Undervisningsformer

Ett fåtal översiktliga föreläsningar inom respektive område kombinerat med lärarledda seminarier i vissa fokusområden. Du kommer att ha goda möjligheter att träna dina kliniska färdigheter med anamnes och statusträning, och möta patienter med hjärt-kärlsjukdom

Under kursen kommer 4-6 typiska patientfall att användas under lärarledda seminarier. Du kommer att i grupp att få läsa in ett diagnosområde som ni sedan presenterar för övriga i kursen.

Praktiska delar utgörs av små grupper (2-3 studenter) som deltar i speciellt bokade studentmottagningar, avdelningsronder, radiologisk interventionell verksamhet i koronara och perifera kärl, och fysiologiska undrsökningar (eko, duplex).

I kursen ingår att se en kärl- eller hjärtoperation, och ballongdilatation i koronara och perifera kärl. Under en dags placering på Kliniskt Träningscentrum kommer du att få öva dig på sutureringsteknik, artär- och venpunktion i ljumsken, pleuradränage samt duplex (ultraljud). Du kommer också att få pröva på att göra en egen ballongdilatation i en avancerad simulator.

Kursperiod

HT23: Tisdag 19 december - fredag 12 januari, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Första gemensamma dagen är tisdag 2/1, vi träffas då kl. 09.00 i Viking Björk biblioteket på Norrbacka. Tisdag 19/12-fredag 22/12 har ni självstudier, utnyttja tiden till att förbereda den muntliga redovisningen. Från och med den 2/1 är det i regel långa dagar och det blir tufft att sitta på kvällarna med redovisningen.

 

VT24: Måndag 20 maj - Fredag 31 maj, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig

Magnus Jonsson

Anknuten till Forskning

Kursadministratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

MD
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-10-18