För studenter på kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (7,5 hp) kurskod 2QA211

Kursen syftar till att stärka din pedagogiska kompetens samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen 

Kursen Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp ges över en termin. Kursen består av tio obligatoriska schemalagda dagar och egna, verksamhetsanknutna studier under resten av tiden, sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, se nedan.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Ort

När du söker kursen anges Huddinge som kursort på grund av kursen institutionstillhörighet KI Clintec i Huddinge. Du blir erbjuden en studieplats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Kursdatum vår 2021

OBS! Närvaro vid de två första kursdagarna är av största vikt.

Kursdatum: (distans) 25/1, 26/1, 8/2, 9/2, 23/2, 16/3, 13/4, 27/4, 28/4, 18/5. 

Frågor gällande kursupplägg och frånvaro hänvisas till kursansvarig Jenny Flygare.

Ansökan

Ansökan till kursen på antagning.se.

Reservantagning

Reservantagning till kursen i Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp sker via NyA-systemet vid antagning.se. Systemet tar in reserver i turordning per automatik.

Fördjupning

Se även Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma.

Schema

Schema vår 2021

Kursanalys samt kursutvärdering

Dokument med kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen kommer publiceras här senast en månad efter kursens slut.

Tillgodoräknande 

Ansökan om tillgodoräknande skickas till: 

Karolinska Institutet
Enheten för Undervisning och lärande - UoL
Ansökan om tillgodoräknande
Alfred Nobels allé 10, plan 6
141 52 Huddinge

Obs! Ansökningsblanketten måste vara enkelsidig för KI arkivet.

I din ansökan bifogar du alla kopior på alla kurser du ansöker om tillgodoräknande för, och glöm inte skriva under ansökan.

Innan du kan ansöka om tillgodoräknande för kursen måste du vara antagen till fristående kurs i Högskolepedagogik 7,5 hp.

Blankett tillgodoräknande

Studieintyg

Har du ett aktivt studentkonto kan du skriva ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg eller ett registreringsintyg via Ladok. Om intyg.

Kontaktpersoner

Jenny Flygare

Kursansvarig och examinator

Eva Hjertquist Duräng

Utbildningshandläggare