För studenter på kursen Immunopsykiatri - hur immunsystemet påverkar hjärnan (7,5 hp) kurskod 1QA128

Vårt immunsystem påverkar hur vi känner, tänker och agerar. Immunförsvaret huvuduppgift är att skydda vår kropp från sjukdom, men det informerar även hjärnan kontinuerligt om hur kroppen mår, och hjälper nervsystemet att utvecklas normalt. Ibland blir kommunikationen mellan immunsystem och hjärna skadlig. Forskare har visat att immunsystemet spelar en viktig roll i oförklarlig smärta, trötthet, depression och vissa psykiatriska sjukdomar.

Kursplan

Beskrivning 

Under kursen kommer du att lära dig hur immunsystemet fungerar, och jobbar ihop med andra system i kroppen, som nervsystemet och stressystemet. Några av de sjukdomar som vi kommer att prata om är kronisk smärta, långvarig trötthet, depression, schizofreni och covid-19. Vi kommer att undersöka hur livshändelser och stressfaktorer kan leda till inflammationsdriven ohälsa, och diskutera hur man främjar en sund immun-till-hjärna-kommunikation.

Merparten av kurslitteraturen är på engelska, och kursnivån grundläggande.

 

Det obligatoriska momentet blir på Zoom pga. rådande läget, under en eftermiddag. Resten av kursen består till stor del av asynkrona (inte tidsbundna) videoföreläsningar och uppgifter, och några synkrona föreläsningar via Zoom som förläggs till sen eftermiddag och spelas in.

Information

Kurstillfället är inställt HT21

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona

https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona

 

Varmt välkommen!

 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter