För studenter på kursen Infektionsmomentet (5 hp) Huddinge kurskod 2LK132

Infektioner drabbar patienter i alla åldrar med olika typer av underliggande sjukdomar men också helt friska unga människor. Du kommer därför att ha stor nytta av momentet oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke. Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter att diagnosticera och handlägga vanliga sjukdomar inom ämnesområdet.

Momentet ges inom två kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132) och Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131).

Kursplan

Infectious Diseases Clinic Huddinge
Infektionskliniken Huddinge Foto: Mary Hyll

Välkomstinformation

Momentet omfattar sammanlagt 17 arbetsdagar, varav de två första infaller under termin 5. Resterande veckor ges under termin 6 som en sammanhållen undervisningsperiod.


Momentet innefattar översiktsföreläsningar inom de stora viktiga infektionsområdena, fallbaserade kliniska seminarier och bedside-ronder i små grupper. Momentet avslutas med en delexamination.


Undervisningen är förlagd till infektionskliniken, Karolinska Huddinge/Institutionen för Medicin Huddinge. Bedside-ronder ges också på infektionsavdelning på Södersjukhuset.

Delexamination 4 och omexaminationer

Delexamination 4 ges två gånger varje termin. Om du behöver resta vänligen kontakta mary.hyll@ki.se

Rest DX4: 

Den 22 augusti i Solna, anmälan till anette.nilsson@ki.se

HT 22:
7 okt 2022
28 nov 2022
 

Du kan läsa mer här på KI:s sida om examinationer

Kontaktuppgifter

Mary Hyll

Momentadministratör
08-585 819 19