För studenter på kursen Infektionsmomentet (5 hp) Huddinge kurskod 2LK132

Infektioner drabbar patienter i alla åldrar med olika typer av underliggande sjukdomar men också helt friska unga människor. Du kommer därför att ha stor nytta av momentet oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke. Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter att diagnosticera och handlägga vanliga sjukdomar inom ämnesområdet.

Momentet ges inom två kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132) och Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131).

Kursplan

Infectious Diseases Clinic Huddinge
Infektionskliniken Huddinge Foto: Mary Hyll

Välkomstinformation

Momentet omfattar sammanlagt 17 arbetsdagar, varav de två första infaller under termin 5. Resterande veckor ges under termin 6 som en sammanhållen undervisningsperiod.


Momentet innefattar översiktsföreläsningar inom de stora viktiga infektionsområdena, fallbaserade kliniska seminarier och bedside-ronder i små grupper. Momentet avslutas med en delexamination.


Undervisningen är förlagd till infektionskliniken, Karolinska Huddinge/Institutionen för Medicin Huddinge. Bedside-ronder ges också på infektionsavdelning på Södersjukhuset.

Schema termin 6

Publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

 

Termin 6:

Schema Huddinge studenter

Schema SöS studenter 

Delexamination 4 och omexaminationer

Delexamination 4 ges två gånger varje termin. Om du har läst Infektion i Huddinge och behöver resta vänligen kontakta mary.hyll@ki.se. Har du läst i Solna vänligen kontakta carina.karlsson@ki.se

HT23

13 oktober 

27 november

Anmäl dig via Ladok enligt de nya rutinerna


 

Du kan läsa mer här på KI:s sida om examinationer

Kontaktuppgifter

Mary Hyll

Momentadministratör
+46852483628
JS
Innehållsgranskare:
Mary Hyll
2023-09-01