För studenter på kursen Infektionsmomentet (5 hp) Solna kurskod 2LK134

Infektioner drabbar patienter i alla åldrar med olika typer av underliggande sjukdomar men också helt friska unga människor. Du kommer därför att ha stor nytta av momentet oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke. Undervisningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter att diagnosticera och handlägga vanliga sjukdomar inom ämnesområdet.

Momentet ges inom två kurser: Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134) och Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133).

Kursplan

Välkomstinformation

Momentet omfattar sammanlagt 17 arbetsdagar, varav de två första infaller under termin 5. Resterande veckor ges under termin 6 som en sammanhållen undervisningsperiod.


Momentet innefattar översiktsföreläsningar inom de stora viktiga infektionsområdena, fallbaserade kliniska seminarier, bedside-ronder och praktiska övningar i smågrupper. Momentet avslutas med en delexamination.


Undervisningen är förlagd till infektionskliniken, Karolinska Huddinge/Institutionen för Medicin Huddinge. Bedside-ronder ges också på infektionsavdelning på Södersjukhuset.

Schema termin 5 och 6

 

Schema t5

 

Schema t6

Delexamination 4 och omexaminationer

Delexamination 4 ges två gånger varje termin. 

VT 21:
26 februari 2021
26 april 2021
 

Omexamination

Augusti 2021 anmälan till Mary Hyll för datum, tid och lokal   mary.hyll@ki.se 

Du kan läsa mer här på KI:s sida om examinationer

Momentenkäter

Kontaktuppgifter

 

Jonas Hedlund

Studierektor

Anette Nilsson

Momentadministratör