För studenter på kursen Information om Klinisk Medicin Huddinge kurskod 2LK132

Välkommen till kursen Klinisk medicin på Huddinge sjukhus!

Kursplan

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
KS Huddinge. Foto: Hanna Al Sabeah

T5: Välkommen till obligatoriskt upprop måndagen den 29 augusti, kl. 08.15 i Birkeaulan 2, F52.

 

T6: Terminen börjar med VFU, gå direkt till din VFU-placering enligt schemat.

Om kursen

Välkommen till oss på Huddinge sjukhus och den första kliniska kursen.
                                                                            
Klinisk medicin är den längsta kursen under din läkarutbildning och den kurs där du börjar tillämpa de kunskaper som du sedan som läkare bygger resten av ditt yrkesliv på. Den utgör ett nav i utbildningen där du aktualiserar alla kunskaper från de första terminerna samtidigt som du lär dig mycket nytt. Det är här ditt yrkesval blir tydligt.

Kursen omfattar 32 veckor (48hp) och löper över två terminer med avbrott för MVM (Medicinsk vetenskaplig metodologi, 4,5hp) i slutet av T5. Kursens innehåll utgörs till största del av internmedicinska specialiteter med omväxlande teori (TB = teoriblock) respektive klinisk tjänstgöring, verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Vi bjuder på en bred utbildning i klinisk medicin där vi integrerar internmedicin med infektion, hud, klinisk farmakologi, primärvård och geriatrik. 

Kursen består av 4 teoriblock och 4 VFU-block på 3 veckor vardera. I schemat ryms även PV- och PU, kurs i Klinisk Farmakologi/åldrandet, Infektionskurs samt Hudkurs.

På Termin 6 startar du direkt med VFU-placering efter terminsuppehållet.

Under din VFU kommer du ha placering på medicinkliniker. Mer än hälften av alla studenter kommer att göra en del av sin VFU på Capio St Görans sjukhus (3v). Placeringar sker även för alla på vårdcentral (2v) och geriatrisk avdelning (1v). Nytt sedan ett år tillbaka är placering på Södertälje sjukhus där vi kommer ha tre veckors placeringar för ca 10-12 studenter per termin.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in på kursen.


Vi hoppas du kommer trivas hos oss! 

Preliminära scheman HT22

 

Preliminärt Schema Klinisk medicin T5 HT22: TimeEdit Karolinska Institutet - 2LK132, Klinisk medicin, LK13B 2022-08-2...

Preliminärt schema Klinisk medicin T6 HT22: TimeEdit Karolinska Institutet - 2LK132, Klinisk medicin, LK132 2022-01-1...

Ramschema Klinisk medicin HT22

Kursenkät VT22

Kontaktuppgifter