För studenter på kursen Information om kursen Den sjuka människan 2 (25,5hp) kurskod 2LK069

Du startar kursen Den sjuka människan 2 på KI Campus och fortsätter sedan på ett av våra fyra sjukhus; Danderyds Sjukhus, Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Nya Karolinska sjukhuset i Solna eller Södersjukhuset.

Kursplan

Information om kursen Den sjuka människan 2 (25,5hp)

Du kommer dels att fortsätta att lära dig om struktur och funktion av funktionssystemen i obalans (det som du startade med under Den sjuka människan 1) och hur dessa kan påverkas.

Du kommer också att lära dig tekniker för att komma fram till diagnos när du som professionell person konsulteras av en medmänniska som har upplevt ett symptom eller på annat sätt blivit oroad över sin hälsa.

Målsättningen med kursen är att du i övergången mellan de basvetenskapliga och kliniska kurserna skall integrera kunskaperna om funktionssystemen i en helhet och att du även får en sammanhållen grundkunskap om hur du genom klinisk konsultation och undersökningar kommer fram till en diagnos. Kursen är på 17 veckor och efterföljs av den integrerade sluttentamen.

Kursen består utav fyra moment:

  • Moment 1 Infektionsorsaker – infektionsförsvar och läkemedel
  • Moment 2 Medicinsk Diagnostik 
  • Moment 3 Professionell utveckling 
  • Moment 4 Primärvård

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. 

Kursvärderingar

Kursvärderingar finner du på sidorna för momenten på respektive sites.

Kursanalys

Nedläggning av kursen Den sjuka människan 2

Med anledning av ett nytt, sexårigt läkarprogram, som infördes höstterminen 2021, kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner. Kursen Den sjuka människan 2  ges för sista gången HT22 med start den 29 augusti. För mer information Klicka dig in på respektive moment för kursen.

 

Mer information
För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb
länk

Information om övergångsbestämmelser i kursplan länk

EW
Innehållsgranskare:
Sara Örndahl
2022-06-20