För studenter på kursen Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG - fristående kurs kurskod 2QA313

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursplan

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill förstå hur olika hjärnavbildningstekniker fungerar och hur de kan användas för att fastställa den mänskliga hjärnans struktur och funktion. Kursen är extra lämplig om du vill använda dig av hjärnavbildningstekniker inom neurovetenskaplig forskning, medicinteknisk utveckling, eller kliniskt arbete.

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), electroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursen behandlar den teoretiska bakgrunden till metoderna och ger dig en god överblick över hur de används inom forskning och hälso- och sjukvård. Kursens belyser även hur metoderna kan kombineras i multimodala analyser, och diskuterar samspelet mellan utveckling av teori, teknik, metod, och applikationer inom hjärnavbildning.

Kursen ges ihop med en valbar programöverskridande version av kursen (kurskod 2XX082).

 

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva funktionen hos de mätinstrument som används vid strukturell magnetresonansavbildning (sMRI), funktionell magnetresonansavbildning (fMRI), positronemissionstomografi (PET), elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG), och vilken aspekt av hjärnans struktur och funktion de registrerar
  • beskriva grundläggande principer för analys av data från mätningar med sMRI, fMRI, PET, EEG och MEG
  • översiktligt redogöra för respektive hjärnavbildningsmetods användningsområde inom forskning och inom hälso- och sjukvård
  • översiktligt redogöra för mätinstrument och analysmetoder för multimodal hjärnavbildning.

Kurslitteratur

Kurslitteratur hittar du i kursplanen (se länk ovan) och i schemat med läsanvisningar (se länk längre ner på sidan).

Information om distansutbildningen

Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs.

Undervisningen är uppdelade i sex kursmoment och sker genom schemalagda föreläsningar, gruppdiskussioner och fördjupningsarbete - allt sker digitalt, men med obligatoriskt, schemalagt deltagande dagtid. Examination sker dels genom kunskapstest i samband med respektive kursmoment, och dels genom ett individuellt fördjupningsarbete.

Välkommen! 

Aktivera studentkonto och registrera dig på kursen

För att studera vid KI och behålla din plats på kursen, måste du aktivera ett studentkonto och registrera dig på kursen inom angiven tid. 

Studentkonton för nya studenter på KI är klara för aktivering 2 augusti 2023. Följ därefter anvisningarna för att aktivera ditt studentkonto. Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2023-08-07) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2023-08-22). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på kursen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen öppnar den 8 augusti. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat gör du det enklast själv i Ladok. Du kan också kontakta KI:s egen antagningsenhet via mail till antagning@ki.se.

Kursstart

Kursen börjar med obligatoriskt kursstart och introduktion

  • När: Tisdag 29 augusti 2023 08:30.
  • Var: Via Zoom. Länk skickas ut via lärplattformen Canvas till dig som är registrerad på kursen.

Christoph Pfeiffer

Kursansvarig och examinator

Schema

Schema för HT23 är ännu ej färdigställt.
Den senaste versionen av schemat hittar du alltid i Canvas.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig eller examinator.

Ny på KI?

På sidan Student på KI finns information om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, inkl. kontaktuppgifter till Student-IT mm

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Aktuell kursanalys publiceras nedan.

DL
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-05-29