För studenter på kursen Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG - fristående kurs kurskod 2QA313

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursplan

For English, please click here

Antagning och registrering

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats (svarsdatum finns i antagningsbeskedet) genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.
För att studera vid KI och behålla din plats på kursen, måste du aktivera ett studentkonto och registrera dig på kursen inom angiven tid. 

Studentkonton för nya studenter på KI är klara för aktivering 2 augusti 2023. Följ därefter anvisningarna för att aktivera ditt studentkonto. Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen. Du registrerar dig själv i Ladok under perioden 2023-08-07 till 2023-08-22 (kl 23.59). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på kursen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen öppnar den 7 augusti. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat gör du det enklast själv i Ladok. Du kan också kontakta KI:s egen antagningsenhet via mail till antagning@ki.se.

Kursstart

Kursen börjar med obligatorisk kursstart och introduktion

  • När: Tisdag 29 augusti 2023 08:30.
  • Var: Via Zoom. Länk skickas ut via lärplattformen Canvas till dig som är registrerad på kursen.

Om kursen

Kursen pågår under perioden 29 augusti - 17 november 2023 - med sista examinationstillfälle den 27 oktober och därefter tid för projektpresentationer. Studietakt är 50%. Föreläsningar (36 tillfällen) liksom direkt efterföljande gruppdiskussioner med studenter och föreläsare sker digitalt, men är obligatoriska och schemalagda på dagtid, förlagda till två förmiddagar i veckan under kurstiden (tisdagar och torsdagar 8.30-12.00, med undantag den 3 oktober då den senare föreläsningen är förlagd kl 14.30-16.00). Examinationer (5 tillfällen) och presentation av individuellt fördjupningsarbete (1 tillfälle) är också schemalagda och obligatoriska.

Kursen ges även som en valbar kurs för studenter vid vissa av KI:s program (kurskod är då 2XX082 för samma kurs).

Kurslitteratur

Kurslitteratur hittar du i kursplanen (se länk ovan) och i schemat med läsanvisningar (se länk längre ner på sidan).

Information om distansutbildningen

Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs.

Undervisningen är uppdelade i sex kursmoment och sker genom schemalagda föreläsningar, gruppdiskussioner och fördjupningsarbete - allt sker digitalt, men med obligatoriskt, schemalagt deltagande dagtid

Profile image

Christoph Pfeiffer

Kursansvarig och examinator

Schema

Schema för HT23 kommer att publiceras här senast fyra veckor före kursstart. Du hittar aktuellt schema som PDF längre ner på sidan.
Den senaste versionen av schemat hittar du alltid i Canvas.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig eller examinator.

Ny på KI?

På sidan Student på KI finns information om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, inkl. kontaktuppgifter till Student-IT mm

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursvärdering och kursanalys publiceras sedan här.

Kursutvärdering

Kursanalys

CP
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-02-15