För studenter på kursen Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG kurskod 2QA313

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursplan

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill förstå hur olika hjärnavbildningstekniker fungerar och hur de kan användas för att fastställa den mänskliga hjärnans struktur och funktion. Kursen är extra lämplig om du vill använda dig av hjärnavbildningstekniker inom neurovetenskaplig forskning, medicinteknisk utveckling, eller kliniskt arbete.

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), electroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursen behandlar den teoretiska bakgrunden till metoderna och ger dig en god överblick över hur de används inom forskning och hälso- och sjukvård. Kursens belyser även hur metoderna kan kombineras i multimodala analyser, och diskuterar samspelet mellan utveckling av teori, teknik, metod, och applikationer inom hjärnavbildning.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva funktionen hos de mätinstrument som används vid strukturell magnetresonansavbildning (sMRI), funktionell magnetresonansavbildning (fMRI), positronemissionstomografi (PET), elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG), och vilken aspekt av hjärnans struktur och funktion de registrerar
  • beskriva grundläggande principer för analys av data från mätningar med sMRI, fMRI, PET, EEG och MEG
  • översiktligt redogöra för respektive hjärnavbildningsmetods användningsområde inom forskning och inom hälso- och sjukvård
  • översiktligt redogöra för mätinstrument och analysmetoder för multimodal hjärnavbildning.

Inför kursstart

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Aktivera studentkonto och registrera dig på kursen

För att studera vid KI måste du dessutom aktivera ett studentkonto och registrera dig på kursen inom angiven tid. 

Studentkonton för nya studenter på KI är klara för aktivering 2 augusti 2021. Följ därefter anvisningarna för att aktivera ditt studentkonto. Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen. Du registrerar dig själv i Ladok, där du också alltid hittar information om aktuell registreringsperiod. Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på kursen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Information om distansutbildningen

Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs. Undervisningen är uppdelade i fem kursmoment och sker genom föreläsningar, gruppdiskussioner och fördjupningsarbete. Examination sker dels genom kunskapstest i samband med respektive kursmoment, och dels genom ett individuellt fördjupningsarbete.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 16 augusti. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du KI:s egen antagningsenhet via mail till antagning@ki.se.

Corona

All undervisning kommer vara på distans. Vi vill understryka ditt personliga ansvar att hålla dig uppdaterad om både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och KI:s information till studenter om undervisning med anledning av corona, som uppdateras löpande.

Kursstart

Kursen börjar med obligatoriskt kursstart och introduktion

  • När: Tisdag 31 augusti 2021 08:30.
  • Var: Via Zoom. Länk skickas ut via Canvas.

Daniel Lundqvist

Kursansvarig