För studenter på kursen Introduktion till hjärnavbildning inom neurovetenskap: med fokus på metoderna MRI, PET, EEG och MEG - valbar programöverskridande kurs kurskod 2XX082

Genom kursen får du en god förståelse av de metoder som används när man mäter människohjärnans funktion och struktur inom neurovetenskap. Fokus ligger på metoderna magnetresonansavbildning (strukturell och funktionell MRI), positronemmisionstomografi (PET), elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG).

Kursplan

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart till och med två dagar efter kursstart, du hittar dessa datum i Ladok.

Klicka här för mer viktig information om vad som gäller vid registreringen.

Kursstart

Kursen börjar med obligatorisk kursstart och introduktion

  • När: Tisdag 29 augusti 2023 08:30.
  • Var: Via Zoom. Länk skickas ut via lärplattformen Canvas till dig som är registrerad på kursen.

Om kursen

Kursen pågår under perioden 29 augusti - 17 november 2023 - med sista examinationstillfälle den 27 oktober och därefter tid för projektpresentationer. Studietakt är 50%. Föreläsningar (36 tillfällen) liksom direkt efterföljande gruppdiskussioner med studenter och föreläsare sker digitalt, men är obligatoriska och schemalagda på dagtid, förlagda till två förmiddagar i veckan under kurstiden (tisdagar och torsdagar 8.30-12.00 - med undantag den 3 oktober då den senare föreläsningen är schemalagd kl 14.30-16.00). Examinationer (5 tillfällen) och presentation av individuellt fördjupningsarbete (1 tillfälle) är också schemalagda och obligatoriska.

Kursen ges ihop med en fristående version av kursen (kurskod är då 2QA313 för samma kurs).

Kurslitteratur

Kurslitteratur hittar du i kursplanen (se länk ovan) och i schemat med läsanvisningar (se länk längre ner på sidan).

Information om distansutbildningen

Tillgång till dator med webbkamera och internetuppkoppling krävs.

Undervisningen är uppdelade i sex kursmoment och sker genom schemalagda föreläsningar, gruppdiskussioner och fördjupningsarbete - allt sker digitalt, men med obligatoriskt, schemalagt deltagande dagtid

Profile image

Christoph Pfeiffer

Kursansvarig och examinator

Schema

Schema för HT23 kommer att publiceras här senast fyra veckor före kursstart. Du hittar aktuellt schema som PDF längre ner på sidan.
Den senaste versionen av schemat hittar du alltid i Canvas.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig eller examinator.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursvärdering och kursanalys publiceras sedan här.

CP
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-02-15