För studenter på kursen Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik kurskod 2QA289

Kursens övergripande mål är att ge en översikt av den framtida radiologin och aktuell forskning. Den ger en introduktion till det radiografiska kunskapsfältet med utgångspunkt i undersökningsmetoder, diagnoser och interventioner. Studenten lär sig förstå och tillämpa begrepp och metoder, att formulera forskningsfrågor samt att framföra och utveckla argument i muntliga och skriftliga presentationer. Ett ytterligare mål är att få djupare förståelse för kunskapsproduktion och forskningsprocessen.

Kursplan

'
' Foto: GettyImages

Om kursen

Kursen startar VT-22. 

Kursen består av tre moment:

  • Radiografi som kunskapsfält (3 hp)
  • Radiografiska forskningsmetoder (4,5 hp)
  • Att skriva en forskningsplan (7,5 hp)

 

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor innan kursstart. Detaljerat schema kommer finnas i Canvas.

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Då kursdeltagarantalet var värre än fem vid senaste kursen så kan ingen kursvärdering visas.

Kontaktuppgifter

Kent Fridell

Kursansvarig och examinator

Jessica Ekberg

Kursadministration