För studenter på kursen Klinisk Farmakologi kurskod 2TL033

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper och färdigheter att kunna göra ett individualiserat val av läkemedel till den enskilde patienten som för tandläkaren odontologiskt relevanta läkemedelsgrupper där studenten kan belysa styrkor/svagheter, möjligheter och risker utifrån patienten, miljöhänsyn, miljöpåverkan, antibiotikaresistens och farmakologiskpåverkan.

Kursplan

Drugs pouring from a bottle
Drugs pouring from a bottle. Credit TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Kontaktuppgifter

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Anna Feldreich

Adjunkt och kursansvarig

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget ska mejlas till utbildningsadministratören (karin.wrango@ki.se) vid kursstart. Vi tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. 

E-post: funkis@ki.se  

Mer om att studera på Karolinska med en funktionsvariation

Hur du ansöker om intyg för anpassning

Tillgodoräknande

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3, Solnavägen 9 170 65 Solna 

Information om tillgodoräknande

Blankett

Kursmeddelanden

  • Kursregistrering. Vi påminner att du som student behöver kursregistrera dig inför en ny kurs. 
  • Kursen kommer att ges på distans och startar tisdagen den 31 augusti HT21.
  • Ordinarie tentamen gavs fredagen den 24 september kl 14-17 digitalt på Campus Solna. 
  • Resttenta 1 ges 10 november kl 9-12. Tentan ges digitalt på Campus Solna. Anmäl dig här! Senast 1 november!

Kursanalys och kursvärdering