För studenter på kursen Klinisk kurs i ortodonti – kraniofacial växt och utveckling, 15 hp kurskod 9OF005

En utbildning för tandläkare i ortodonti. Fokus ligger på kraniofacial växt och utveckling.

Kursplan

Om kursen 

Målet med kursen är att deltagarna ska:

 • förklara och integrera kunskaper om somatisk- och kraniofacial växt
 • bedöma barns utvecklingsstadium i relation till pubertetsspurten
 • förstå och kunna beskriva ben- och broskvävnadens tillväxtmekanismer på cellulär nivå, skallens, käkarnas och bettets normala och anormal pre- och postnatala tillväxt och utveckling, bettavvikelsernas etiologi och epidemiologi
 • förklara och integrera kunskaper i cellbiologi med önskade och icke önskade vävnadsreaktioner i samband med tandförflyttning
 • identifiera och särskilja de medicinska tillstånd som är av betydelse vid ortodontisk behandling
 • identifiera och särskilja de farmakologiska preparat som är av betydelse vid ortodontisk behandling
 • identifiera och särskilja de tillstånd inom öron-, näs- och halsregionen som är av betydelse vid ortodontisk behandling
 • integrera och bedöma craniocervikala och orofaciala funktioners roll för ansiktets växt och utveckling
 • redogöra för orsaker och förekomst av läpp-, käk- och gomspalter och andra syndrom som påverkar ansiktets och käkarnas normala utveckling
 • tolka och analysera orsaker till kraniofaciala missbildningar
 • visa integrerad kunskap om multidisciplinärt omhändertagande av barn med läpp-, käk- och gomspalt

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Agneta Karsten

Kursledare

Lektor/övertandläkare, Institutionen för Odontologi vid Karolinska Instiutet.

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-10-20