För studenter på kursen Klinisk kurs i ortodonti - ortodontisk biomekanik och behandlingsteknik,15 hp kurskod 9OF007

En utbildning för tandläkare i ortodonti. Fokus ligger på ortodontisk biomekanik och behandlingsteknik.

Kursplan

Om kursen 

Målet med kursen är att deltagarna ska:

  • välja och värdera fördelar och nackdelar med olika ortodontiska material
  • utreda och planera kraftsystem för optimal tandförflyttning
  • integrera och bedöma krafternas atrogena och iatrogena effekter
  • visa fördjupad förståelse för och självständigt kunna utföra behandling med fastsittande och avtagbar apparatur
  • visa fördjupad förståelse för och självständigt kunna utföra behandling extraorala apparatur
  • visa fördjupad förståelse för och självständigt kunna installera retentionsapparatur
  • visa fördjupad förståelse för och kunna identifiera indikationer för skelettala förankringssystem
  • praktiskt utföra patientbehandlingar med tillämpning av minst en behandlingsteknik
  • visa goda insikter i någon ytterligare behandlingsteknik

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Agneta Karsten

Kursledare

Lektor/övertandläkare, Institutionen för Odontologi vid Karolinska Instiutet.

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-10-20