För studenter på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin (48 hp) kurskod 2LK133

Här får du en enkel överblick över hur kursen Klinisk medicin, inriktning medicin på Danderyds sjukhus, ser ut.

Kursplan

Information om kursen

Välkommen till kursen i Klinisk medicin hos oss på Danderyds sjukhus!

Klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under Läkarprogrammet och du kommer här att få en bred teoretisk och praktisk utbildning som du sedan som läkare kommer att använda under ditt fortsatta yrkesliv.

Kursen innehåller internmedicinska specialiteter, integrerat med infektion, hud, inkl venereologi, klinisk farmakologi, åldrande och allmänmedicin, samt också professionell utveckling. Den omfattar 32 veckor (=48 hp) och löper över termin 5 och termin 6 med avbrott för MVM (Medicinsk vetenskaplig metodologi, 4,5hp) i slutet av T5. Efter Klinisk medicin avslutas Termin 6 med en studentvald fördjupningskurs (SVK, 7,5 hp).

Kursen är ordnad i olika block med omväxlande teori (TB = teoriblock) och klinisk praktisk tjänstgöring (VFU = verksamhetsförlagd utbildning). Du har fyra VFU-block om tre veckor, dvs sammanlagt 12 veckors VFU. Två VFU-perioder på termin 5 och två på termin 6. Under dessa veckor är du placerad på olika internmedicinska avdelningar och mottagningar, samt på akutmottagning. Du får också en veckas VFU på geriatriken och två inom primärvården (en vecka på T5 och en på T6).

Termin 5 startar med ett tre veckors teoriblock med föreläsningar och patientbaserade fallseminarier samt klinisk färdighetsträning. Under detta teoriblock har vi en obligatorisk kick-off-dag tillsammans, med fokus på innehåll under din VFU, samt får då också möjlighet att diskutera frågor kring din framtida yrkesroll.

Termin 6 startar du direkt med VFU-placering efter terminsuppehållet

Återigen, varmt välkommen till Danderyds sjukhus!

Kursintroduktion/Upprop termin 5 - övergår till nya programmet ht23

Terminsintroduktion/Upprop termin 6

Måndag den 28 augusti 2023 kl 08.00. Lokal: Föreläsningssal Artären, målpunkt J, plan 5, Danderyds sjukhus

 

Uppropsdispens

Eventuell uppropsdispens måste sökas i god tid hos examinator Pia Lundman och godkännes endast om det finns särskilda skäl.

Kursanalys samt kursvärdering

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
852482620
Profile image

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör
852483406

Planerade rest-tillfällen 2024

Detta är sista möjligheterna att göra dessa rester då denna kurs lagts ned, se nedan.

OBS! Du anmäler dig till DX1-6 samt OSCE via Ladok!
Anmälan måste ske innan sista anmälningsdatum är passerat för att få delta i examinationen.
 

DX1 –  prel Juni 2024

DX2 –  prel Juni 2024

DX3 – rest nr 2    4 Juni 2024 kl 14.15
            Anmälan senast 20 Maj

           rest nr 3   20 Augusti 2024  kl 8.15
           Anmälan senast 5 Juli    
 

DX4 – Juni och Augusti 2024

DX5 – prel Juni 2024

DX6 – Juni och Augusti 2024

OSCE – 27 Maj 2024   kl 16.00
             Anmälan senast 10 maj


Obs! Vid förhinder - viktigt att du avanmäler dig både i Ladok OCH till din kursadministratör.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. 
Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör mia.konradsdal@ki.se  

Nedläggning av den här kursen

Klinisk medicin

Med anledning av det nya sexåriga läkarprogrammet som infördes höstterminen 2021, läggs kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet successivt ner. Kursen Klinisk medicin – inriktning medicin, gavs för sista gången VT23 (termin 6 HT23).

Kursen är behörighetsgivande till kursen Klinisk medicin – inriktning kirurgi på termin 7 VT24. Studenten måste då vara godkänd på 40 hp av 48 hp på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin, för att kunna fortsätta programmet. Kursen är också behörighetsgivande för kursen Examensarbete i medicin på termin 8, då måste kursen vara godkänd i sin helhet för att studenten ska ha möjlighet att läsa vidare HT24.

Datum för samtliga omexaminationer och resttillfällen för obligatorier kommer att publiceras i kursens kursrum i Canvas efterhand. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Utöver ordinarie skriftliga delexaminationer, ges ytterligare 3 examinationstillfällen, med möjlighet till ett fjärde efter särskild behovsprövning, för delexaminationerna DX1, DX2 och DX5 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För delexaminationerna DX3, DX4 och DX6 ges ytterligare 3 examinationstillfällen utöver de ordinarie examinationerna. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst två resttillfällen. Enstaka obligatorier kan, om examinator så anger, kompletteras med ersättningsuppgift. Skriftligt examinationstillfälle enligt denna kursplan ges sista gången under VT24. Praktisk examinationstillfälle (OSCE på T6), VFU och obligatorier enligt denna kursplan erbjuds sista gången under VT24.

För att kunna ta igen obligatoriska moment och skriftliga examinationer efter ordinarie kurstillfälle måste du bli omregistrerad på kursen den aktuella terminen. Kontakta först studievägledningen för att bli omregistrerad vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
Kontakta sedan kursadministratör mia.konradsdal@ki.se  

 

Mer information

För mer information om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet samt kontaktuppgifter till studievägledningen se läkarprogrammets programwebb https://utbildning.ki.se/student/avveckling-av-lakarprogrammet

Information om övergångsbestämmelser i kursplan 2LK133

PL
Innehållsgranskare:
Jessica Hackzell
2024-02-20