För studenter på kursen Klinisk medicin, inriktning medicin (48 hp) kurskod 2LK133

Här får du en enkel överblick över hur kursen Klinisk medicin, inriktning medicin på Danderyds sjukhus, ser ut.

Kursplan

Information om kursen

Välkommen till kursen i Klinisk medicin hos oss på Danderyds sjukhus!

Klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under Läkarprogrammet och du kommer här att få en bred teoretisk och praktisk utbildning som du sedan som läkare kommer att använda under ditt fortsatta yrkesliv.

Kursen innehåller internmedicinska specialiteter, integrerat med infektion, hud, inkl venereologi, klinisk farmakologi, åldrande och allmänmedicin, samt också professionell utveckling. Den omfattar 32 veckor (=48 hp) och löper över termin 5 och termin 6 med avbrott för MVM (Medicinsk vetenskaplig metodologi, 4,5hp) i slutet av T5. Efter Klinisk medicin avslutas Termin 6 med en studentvald fördjupningskurs (SVK, 7,5 hp).

Kursen är ordnad i olika block med omväxlande teori (TB = teoriblock) och klinisk praktisk tjänstgöring (VFU = verksamhetsförlagd utbildning). Du har fyra VFU-block om tre veckor, dvs sammanlagt 12 veckors VFU. Två VFU-perioder på termin 5 och två på termin 6. Under dessa veckor är du placerad på olika internmedicinska avdelningar och mottagningar, samt på akutmottagning. Du får också en veckas VFU på geriatriken och två inom primärvården (en vecka på T5 och en på T6).

Termin 5 startar med ett tre veckors teoriblock med föreläsningar och patientbaserade fallseminarier samt klinisk färdighetsträning. Under detta teoriblock har vi en obligatorisk kick-off-dag tillsammans, med fokus på innehåll under din VFU, samt får då också möjlighet att diskutera frågor kring din framtida yrkesroll.

Termin 6 startar du direkt med VFU-placering efter terminsuppehållet

Återigen, varmt välkommen till Danderyds sjukhus!

Upprop termin 5

Måndag den 29 augusti 2022 kl 09.15. Lokal: Föreläsningssal Hjärtat, målpunkt J, plan 5, Danderyds sjukhus

Upprop termin 6

Måndag den 29 augusti 2022 kl 08.00. Lokal: Föreläsningssal Hjärtat, målpunkt J, plan 5, Danderyds sjukhus

Uppropsdispens

Eventuell uppropsdispens måste sökas i god tid hos examinator Pia Lundman och godkännes endast om det finns särskilda skäl.

Schema

Schema Termin 5 HT22 Klicka här

Schema Termin 6 HT22 Klicka här 

Kursanalys samt kursvärdering

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Pia Lundman

Kursansvarig och examinator
08-524 826 20

Mia Konradsdal

Utbildningsadministratör